Anne Hilde Røsvik

Anne Hilde Røsvik (1969) fra Asker er vår 5. kandidat i stortingsvalget 2017.

Røsvik er utdannet biolog med Cand. Scient i fysiologi. Spesialisering innen arktisk biologi og nevrofysiologi. Hun har lang erfaring fra næringslivet og er i dag seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet.

Røsvik har ledet Miljøpartiet De Grønne i Asker siden 2010. Hun er representant i kommunestyre og bygningsrådet og jobber spesielt med naturvern og biologisk mangfold. Røsviks hjertesaker er etisk handel, økt livskvalitet – spesielt hos eldre, natur og dyr. Anne Hilde har et bredt kontaktnett innenfor sine fokusområder og vil nå ut til viktige velgergrupper med stor troverdighet.