Eline Stangeland

Eline Stangeland (1977) fra Sørum er vår 7. kandidat i stortingsvalget 2017.

Gift, 3 barn og bosatt ved Sørumsand. Cand.Polit. i Sosialantropologi. Stangeland er lokallagsleder og kommunestyrerepresentant i Sørum samt styremedlem i Akershus MDG. Kjernesaker: Reduksjon av klimagassutslipp, vern av matjord og biologisk mangfold, forbruksbrems og familiepolitikk. Hovedinteresse: Friluftsliv. Eline er en ivrig skribent i lokale medier og vil nå ut til potensielle velgere med stor integritet og troverdighet.