Erlend Johansen

Erlend Johansen (1969) fra Bærum er vår 16. kandidat i stortingsvalget 2017.

15. november, 2016

Johansen sitter i styret i Bærum MDG. Han er utdannet sivilingeniør i datateknologi fra NTNU, med senere påfyll av en del økonomi og nylig også et Executive Master of Management kurs på BI i «Grønn vekst». Johansen har bred yrkeserfaring fra privat og offentlig næringsliv, med fokus på IT, forretningsutvikling og ledelse. Han er spesielt opptatt av hvordan ny teknologi kan bidra til en mer bærekraftig utvikling, samtidig som vi må unngå å fremheve teknologien for dens egen del. For å få bredere suksess med det grønne skiftet mener Johansen det er nødvendig å fokusere mindre på det som oppfattes som begrensninger i folks livsførsel. Vi må heller løfte frem alle de positive mulighetene for smartere og grønne løsninger som bidrar til høyere livskvalitet, helst sammen med redusert bruk av ressurser og energi. I tillegg må vi endre økonomien slik at det føles lønnsomt for både enkeltpersoner og ikke minst bedrifter å ta de riktige valgene. Johansen har tre barn og er spesielt opptatt av grønn økonomi, ressursutnyttelse og fornybar energi.