Kalender

Forsøpling i hav og fjorder er et av de største utfordringene for livet og artsmangfoldet på jorda. Vi vil ha storskala opprydning, men alle kan gjøre en forskjell! R...