Arild Hermstad: Grønn politikk og et bærekraftig Norge

Sted: Skedsmo rådhus, Jonas Lies gate 18, Lillestrøm.

Akershus MDG i samarbeid med Skedsmo MDG presenterer:

Arild Hermstad:
Grønn ideologi og politikk – hvordan skape et bærekraftig Norge!
Facebook-arrangement: facebook.com/events/542815636069922/
Tirsdag 23. januar 2018, klokken 18.15 – 20.
Skedsmo rådhus, Lillestrøm,

Vi har nettopp lagt et stortingsvalg bak oss. MDG gikk frem, og gjorde sitt beste stortingsvalg noensinne. Men det holdt kun til én stortingsrepresentant for de fire neste årene. Det norske folk valgte «stø kurs», enda en overveldende mengde kunnskap peker på at Norge og verden må endre kurs raskt, om vi skal løse miljøkrisene og sikre kommende generasjoners muligheter til å oppleve samme velferd og trygghet som de fleste i Norge i dag.

Arild Hermstad vil i dette foredraget trekke frem noe av det han mener er det mest sentrale i grønn ideologi og politikk, og forsøke å tegne et bilde av hvordan et bærekraftig og grønt samfunn kan se ut. Han vil snakke om hva som må gjøres på kort sikt for å legge om politikken, blant annet det at vi skal bort fra olje og gass og over til fornybare næringer. Det grønne skiftet krever omlegging av oljefondet og bankenes investeringsplaner, en mer etisk handelspolitikk og et lavere forbruksnivå. Særlig er spørsmålene knyttet til økonomisk vekst vs miljøløsninger og fattigdomsbekjempelse temaer Arild er opptatt av.

Hva er de mest sentrale tiltakene som må til for å snu utviklingen og skape et mer bærekraftig samfunn? Hvordan kan Miljøpartiet De Grønne bidra til å få gjennom de tiltakene som trengs? Er politikken vår for radikal, eller burde det egentlig gjøres enda mer? Hvordan får vi i så fall oppslutning om det som trengs? Og ikke minst, nå som vi nærmer oss et nytt kommune- og fylkestingsvalg: Hvordan skal vi gjøre et godt lokalvalg i 2019?

Det vil også bli rikelig tid til spørsmål og diskusjon.

Arild Hermstad (f. 1966) var førstekandidat til Stortingsvalget for MDG i Hordaland og er medlem av sentralstyret. Han kan også være aktuell som mulig ny talsperson når Rasmus Hansson trekker seg til våren.

Arild var leder for Framtiden i våre hender i 15 år, en periode hvor organisasjonen vokste sterkt og oppnådde mange viktige miljøseire. Arild elsker å sykle, og har siden 2013 vært styreleder i Syklistenes Landsforening. Han har jobbet for en rekke frivillige organisasjoner etter at han fullførte hovedfaget sitt i geografi ved Universitetet i Bergen i 1995. Arild har bak seg vel to år med økonomistudier ved NHH og har også arbeidet tre år i bank.

Noen av Arilds hjertesaker:
• Ta vare på menneskene. Vi må satse på livskvalitet fremfor miljøskadelig forbruksvekst, og bruke penger på miljøvennlige løsninger som tog, sykkelveier, grønne lunger og kollektivtrafikk. Byer og tettsteder skal være for mennesker, ikke for biler.
• Ta vare på havet. Plastforurensning rammer kysten vår hardt. Mindre plastforbruk og en storstilt opprydding av verdenshavene må til.
• Nye grønne arbeidsplasser. Med mange sysselsatte i oljeindustrien, haster det å bygge opp nye, grønne næringer for å ta vare på arbeidsplassene i hele landet.

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte, både medlemmer av MDG og andre.

www.mdg.no