Årsmøte Fet MDG

Sted: Fet rådhus, formannskapssalen
Arrangert av Fet MDG

Dagsorden i henhold til vedtektene:

1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Budsjett
4. Valg av styre. Leder velges særskilt.

5. Valg av representant(er) til partiets landsmøte

6. Valg av valgkomite

Forslag til andre saker må meldes til styret innen søndag 21. januar.

Styrene i Fet MDG, Sørum MDG, og Skedsmo MDG kommer til å fremme en felles sak om opprettelse av Lillestrøm MDG. Styret kommer ikke til å foreslå at Fet MDG legges ned i 2018.

Husk å fornye medlemsskapet! Stemmerett på årsmøtet har de medlemmene som har betalt kontingent for 2017 og 2018, og er bosatt i Fet.

Vel møtt!