Årsmøte Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Sted: Tangenten - Nesodden kommunesenter, Kongleveien 2
Arrangert av Nesodden MDG

Nesodden MDG sitt bilete.

Årsmøte for Nesodden MDG

Alle medlemmer av MDG bosatt på Nesodden er velkomne.

Årsmøtet starter 19.30, men vi har først en åpen del fra klokken 18 hvor Rasmus Hansson holder et foredrag for alle interesserte.

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsberetning 2017
4. Godkjenning av regnskap 2017
5. Godkjenning av handlingsplan og budsjett 2018
6. Valg av styre for 2018, inkludert leder, kasserer og sekretær, ev andre funksjoner.
7. Valg av valgkomite 2018
8. Valg av nominasjonskomite
9. Valg av arbeidsprogramkomite
10. Valg av revisor
11. Valg av delegater til landsmøtet
12. Eventuelle innkomne saker

Mer info om årsmøtet kommer senere og årsmøtepapirer vil også bli sendt på epost til medlemmer innen midten av januar.