Medlemsmøte: Om Viken MDG – og siste år som Akershus

Sted: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo.

Medlemsmøte for medlemmer av MDG i Akershus:
Om etablering av Viken MDG og andre store spørsmål som kommer i 2018 – vårt siste år som Akerhus MDG.

Akershus skal nå slås sammen med Buskerud og Østfold, og fylkeslagene våre må dermed også slå seg sammen. Planen er at vi skal ha stiftelsesmøte og nominasjonsmøte for Viken MDG i oktober 2018, slik at vi senest ved det påfølgende årsskiftet går inn i kommune- og fylkesvalgkampen som et samlet fylkeslag.

Vi innebærer så alt dette i praksis? Kristin Antun (kommunestyremedlem Nannestad, fylkesstyremedlem, fylkestingsrepresentant, sentralstyremedlem) og Øyvind Solum (fylkesleder, kommunestyremedlem Nesodden, gruppeleder fylkestinget, medlem fellesnemden for Viken og landsstyrerepresentant) vil fortelle mer om arbeidet som har foregått rundt dette så langt, hva som er status og hva som blir prosessene fremover.

De vil også fortelle litt om øvrig status for fylkeslaget og kommunene våre og arbeidet og tanker fremover mot en ny lokalvalgkamp, og noen av de større sakene det arbeides med i landsstyre og sentralstyre fremover mot vårens landsmøte, som skal være på Fornebu.

Det vil også være rikelig tid til spørsmål og diskusjon både til disse sakene, og eventuelt annet som dere måtte være opptatt av når det gjelder det fylkeslaget og partiet står oppe i.

Hyggelig om det kommer helt nye medlemmer i tillegg til noen av våre mer erfarne.