Rasmus Hansson: Hvordan skaper vi et bærekraftig, grønt samfunn?

Sted: Tangenten, Nesodden kommunehus

(+ påfølgende årsmøte for Nesodden MDG fra 19.30 - ca 21)

Nesodden MDG sitt bilete.

Stadig større deler av det globale biologiske mangfoldet er truet, ressurser tømmes og arter forsvinner. Deler av dette henger sammen med klimaendringene, men også mye på grunn av arealbruk, forsøpling og forurensning, overforbruk og andre konsekvenser av menneskelig aktivitet.

I hvilken grad er verdenssamfunnet i ferd med løse mange av de mest vesentlige utfordringene, og i hvilken grad bidrar norsk politikk til dette? Hva mener Miljøpartiet De Grønne er de rette grepene for å skape en bærekraftig verden? Er vi i MDG for radikale i våre løsninger eller kreves det egentlig enda mer? Hva skal til for å skape den endringen som er nødvendig, og få oppslutning for et reelt grønt skifte?

Rasmus Hansson vil også ta for seg noen hovedtrekk i norsk politikk siden valgkampen og frem til nå, og peke på noen hovedutfordringer og hovedgrep for MDG i tiden fremover mot det kommende lokalvalget. Ved neste stortingsvalg skal vi sørge for at vi kommer inn med den store grønne gruppen vi ikke klarte nå sist. Men først kommer et kommune- og fylkestingsvalg, som vil være preget av store endringer ved kommune- og regionreformen.

For Akershus spiller også nærheten til Oslo en stor rolle, på godt og vondt. Rasmus vil derfor ta for seg noen hovedelementer i MDGs bypolitikk, og hvordan det henger sammen med, men likevel også er forskjellig fra, partiets distriktspolitikk.

Til slutt vil han tegne en visjon hva det gode grønne samfunn er. Hvorfor og hvordan er det grønne samfunnet vi kjemper for både bedre for kloden i det lange løp, men også bedre for mange av dem som synes de egentlig har nok utfordringer med å komme gjennom egen hverdag?

Rasmus Hansson er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, og satt i forrige periode på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne.
Rasmus har jobbet med internasjonale spørsmål og miljøforvaltning hele livet. Han var generalsekretær i WWF Norge fra 2000 til 2012, og har vært direktør for miljøforvaltning ved Norsk Polarinstitutt og for NORADs miljøvernprogram. Rasmus deltok i kampen mot utbygging av Altaelva på begynnelse av 80-tallet. Han er biolog, og har et spesielt forhold til Svalbard etter å ha studert isbjørnens atferd der i studietida. Han har en grad i internasjonal politikk og bedriftsadministrasjon fra Australia.

Møterom: Auditoriet.

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte, både medlemmer av Miljøpartiet De Grønne og andre.

Klokken 19.30, etter det åpne foredraget, skal Nesodden MDG ha årsmøte, så for medlemmer som ønsker å delta på dette fortsetter møtet til ca 21.

Arrangementet på Facebook