Nyheter

Vår politikk

I 2013 lovet vi å sette klima, miljø og nødvendig omstilling på agendaen. Det har vi gjort! Nå har Norge forpliktet seg til å gjennomføre et grønt, men bare De...

Grønn transportvisjon for Bærum

Løsningen på bane- og bussproblemene i Bærum er ikke å legge opp til fortsatt bilavhengighet ved å bruke opp pengene på E18-utbyg...

Grønne muligheter

I 2013 lovet vi å sette klima, miljø og nødvendig omstilling på agendaen. Det har vi gjort! Nå har Norge forpliktet seg til å gjennomføre et grønt skifte,  me...

Bli kjent med våre stortingskandidater

Valget i 2017 kan bli et gjennombruddsvalg for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. For første gang ligger  vi an til å bli representert på Stortinget! Her kan du ...

Nytt fylkesstyre i Akershus MDG

11. februar ble det nye fylkesstyret valgt på årsmøtet i Sandvika.

 

...

Akershus har valgt sin stortingsliste

Akershus har valgt sin stortingsliste. Talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson ble valgt som 1.kandidat

...

Innstillingen til stortingslista er klar

Vi kan nå presentere nominasjonskomiteens innstilling til stortingslista for 2017. Husk at det er medlemmene som velger den endelige lista, på nominasj...

– En trist dag for demokratiet

De Grønne i Akershus er opprørt over den manglende respekten for kommunene og lokaldemokratiet som ligger til grunn for anbefalingene om kommunereform fra fylkesman...

Kandidatlista til Akershus De Grønne er klar

I dag ble det klart hvem som er aktuell for stortingslista i Akershus. Lista som nominasjonskomitéen presenterer, er foreløpig usortert – og det er nå opp ti...

Tidenes kollektivsatsing i Akershus

Akershus og Oslo har kommet til enighet om ny Oslopakke 3. Resultatet er 48,2 milliarder mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing. Avtalen inkluderer ny Fornebuban...