Rauand Ismail

Rauand Ismail (1999) fra Skedsmo er vår 5. kandidat i stortingsvalget 2017.

15. november, 2016

Ismail er elev på videregående skole. Han har kurdisk bakgrunn og stor politisk innsikt og forståelse. Han er talsperson i Akershus Grønn Ungdom og har et glødende engasjement for grønn politikk og Miljøpartiet De Grønne, og har påtatt seg diverse verv og roller i partiet. Ismails kjernesaker er kultur- og klimapolitikk og mener vi skal vinne valget i 2017 ved å vise velgere hvordan en omstilling fra økt materielt forbruk, til kulturell stimulans er til fordel for alle. Ismail er De Grønne i Akershus sin ungdomskandidat.