Ingunn Bohmann

Ingunn Bohmann (1975) fra Ås er vår 17. kandidat i stortingsvalget 2017.

Bor i Ås, og jobber på Universitetet der. Er utdannet gartner, og har studert skogøkologi. Hovedmotivasjon for å jobbe med politikk er at naturen og artene, som er vårt eget livsgrunnlag, må bevares for framtiden! Mener vi må jobbe for redusert forbruk, og økt livskvalitet. Medlem av kommunestyret i Ås, lokallagsleder i Ås MDG og medlem av fylkesstyret i Akershus.