Arild Hermstad, MDG: Grønn politikk er løsningen!

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne kommer til Nittedal!

I et åpent møte i regi Akershus og Hurdal Miljøpartiet De Grønne:
Folkets hus, Hagan, onsdag 31. oktober 2018, klokken 18.30.

Arild Hermstad vil i dette foredraget forklare og begrunne hvorfor grønn politikk er den eneste farbare veien for å løse vår tids største utfordringer.

Han vil si noe om hvilken omlegging som må til for å skape et bærekraftig Norge, og hva som kan gjøres for å endre kursen slik at vi får en samfunnsutvikling som gir håp.

Han vil blant annet vise sammenhengen med økende ekstremvær, nedbygging av natur og den nåværende politiske kursen, og gi svar på følgende spørsmål:

– Hva kan vi gjøre for å endre utviklingen bort fra et konstant presset etter materiell og økonomisk vekst?
– Hvordan kan vi ta Norge ut av oljealderen, og inn i en framtid med trygge grønne arbeidsplasser?
– Hvilke miljøtiltak må prioriteres på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og hvordan bør Norges plass i det internasjonale samfunnet være?
– Hva kan Nittedal og Romerikskommunene gjøre for å ta sin del av det politiske ansvaret?
Arild er nå nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Han har over 15 år bak seg som leder for Framtiden i våre hender og fem år som styreleder i Syklistenes Landsforening. Han har hovedfag i geografi ved Universitetet i Bergen og to år med økonomistudier fra Norges Handelshøyskole.

Både MDGs representant i kommunestyret i Nittedal, Vidar Dagfinn Myhre og lokallagsleder Marit Hoff vil være til stede for å fortelle om hva de jobber med og planene fremover. Ikke minst vil det bli muligheter for å komme med innspill til lokallagets arbeidsprogram, som nå er under utarbeidelse, foruten at de fortelle om hva det kan innebære å stå på valgliste for MDG i Nittedal til det kommende lokalvalget.

Kunne du tenke deg å bli med i partiet? Kunne du tenke deg å stå på kommunestyreliste for Enebakk MDG, eller være en støttespiller for en mer bærekraftig utvikling? Ta kontakt på møtet, fyll ut dette skjemaet, eller meld deg inn her. På mdg.no ligger det også mye annen informasjon om hva partiet mener om aktuelle saker.

Ingen påmelding og gratis adgang. Åpent for alle interesserte, enten du er medlem av MDG eller ikke.