Valgkampskolering 11 – 12. april

debatt
Vi streamer helgens valgkampskolering for Akershus’ listekandidater i de 22 kommunene.
Hvis du ikke ser det her direkte på siden – klikk her

Lørdagens program:

10.45 Innledning, Øyvind Solum, leder og 1.kandidat Akershus MDG
11.00 Klima v/ Kristin Antun, 2.kandidat fylkestingslisten
12.30 Lunsj
13.00 Økonomisk vekst og livskvalitet v/ Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant
15.00 Pause
15.15 Jordvern og matsikkerhet v/ Ingunn Bohmann, 4.kandidat fylkestingslisten

Søndagens program:
10.30 Samferdsel, Signe Bakke Johannessen, 5.kandidat fylkestingslisten
12.00 Lunsj
12.30 By- og tettstedsutvikling, Nikki Schei, 3.kandidat fylkestingslisten
14.00 Pause
14.15 Andre politiske tema, Øyvind Solum og Carl Johansen, regionsekretær Oslo/Akershus
16.30 Avslutning med spørsmål og diskusjon
skolering