Nyheter

Kategori: Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Ja til grønnere kantine

Akershus Grønn Ungdom fikk på fylkeslagets årsmøte gjennomslag for sin resolusjon om grønnere kantiner i fylket. MDG vil innføre...

Klimaregnskap og bærekraftrapport i Akershus gir håp

Akershus Miljøpartiet De Grønne har fått gjennomslag for at det nå for første gang er utarbeidet en bærekraftrapport med klimaregnskap over fylkeskommunens klima...

Bomringen har bred folkelig støtte

En fersk undersøkelse i regi av Vegvesenet viser at nesten dobbelt så mange er positive til bomringen, som de som er negative. Akershus MDG er glade for dette, og fo...

Akershus har valgt sin stortingsliste

Akershus har valgt sin stortingsliste. Talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson ble valgt som 1.kandidat

...

Nytt styre i Akershus

Akershus Miljøpartiet De Grønne avholdt årsmøte 6.2. Der valgte vi blant annet nytt styre, valgkomité og nominasjonskomité.

...

#MDGLM – landsmøtet sett fra innsiden

De fleste delegatene fra Akershus tok toget til Stavanger. Her møtte vi mange hyggelige grønne delegater fra andre deler av landet, og ikke minst mange russ (som ...

Vårt landsmøte – et tilbakeblikk

Da var landsmøtet vårt i Stavanger over for denne gang. 22 Akerhusdelegater bidro sterkt for å løftet lokale saker opp på agendaen. 10 av delegatene var oppe p...