Fotocredit:

Våre representanter i fylkestinget

Øyvind, Kristin og Nikki ble i 2015, som de første noensinne, valgt inn i fylkestinget i Akershus for Miljøpartiet De Grønne. Det er vi kjempestolte av! Her kan du lese mer om dem.

Øyvind Solum (født 1965) bor på Nesodden. Han er gruppeleder for De Grønne i fylkestinget, og sitter i fylkesutvalget, hovedutvalget for plan, næring og miljø og i rovviltnemda. På Nesodden er Øyvind gruppeleder for De Grønne i kommunestyret, og sitter både i formannskapet og i utvalg for plan og teknikk, og i den styrende koalisjonen sammen med Ap og Høyre. Øyvind er fylkesleder i Akershus De Grønne, og den som møter i partiets landsstyre på vegne av Akershus. Øyvind er særlig opptatt av å bidra til at Akershus skal bli et grønt foregangsfylke, og at De Grønne skal være et globalt, fremtidsrettet og ansvarlig parti, som har stort rom for mangfold, men som ikke er redd for å utfordre økonomiske strukturer som ikke er bærekraftige. Han er utdannet sosialantropolog, og har tidligere jobbet blant annet som redaktør for Magasinet Visjon.

Øyvind kan kontaktes på oyvind.solum@mdg.no

 

Kristin Antun (født 1980) bor i Nannestad. I fylkestinget sitter hun i hovedutvalget for samferdsel, hovedutvalget for utdanning og kompetanse, trafikksikkerhetsutvalget og Jernbaneforum Øst. I Nannestad er Kristin gruppeleder for De Grønne i kommunestyret, og leder i utvalget for klima og miljø. Kristin er nestleder i Akershus De Grønne. Kristin er spesielt opptatt av naturvern, jordvern, samferdsel, oppvekst og flyktninger. Hun har en mastergrad i Peace and Conflict Studies, og har tidligere jobbet som leder av flyktningtjenesten i Gjerdrum og som leder for publikumsavdelingen på Nobels Fredssenter.

Kristin kan kontaktes på kristin.antun@mdg.no

 

Nikki Schei (født 1962) bor i Bærum.  I fylkestinget sitter han i hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse, Oslo og omland friluftsråd, Gøteborg-Oslo samarbeidsråd og Forum Nye Bergensbanen. I Bærum er Nikki gruppeleder for De Grønne i kommunestyret og medlem i formannskapet. Nikki er også 1. nestleder i Grønt Kvinnenettverk og sitter i fylkesstyret i Akershus. Nikki brenner for samferdsel, kultur, idrett og helsepolitiske spørsmål. Han er tidligere håndballspiller i inn- og utland, og har jobbet i mange år som selvstendig kommunikasjons- og digital rådgiver.

Nikki kan kontaktes på nikki.schei@mdg.no

 

Fra venstre på bildet: Øyvind Solum, Kristin Antun og Nikki Schei. FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg