Yngvil Samuelsberg Thomassen

Yngvil Samuelsberg Thomassen (1980) fra Nes er vår 20. kandidat i stortingsvalget 2017.

Thomassen er utdannet og jobber som gartner med fokus på permakultur og bærekraftig dyrking. Hun er opptatt av bevaring av vårt felles livsgrunnlag, matjord og biologisk mangfold. Thomassen har vært styremedlem i Nes MDG siden 2014 og er vara til kommunestyret.

Thomassen ønsker å gi folk mer aktivt forhold til naturen, hagene sine og helsa si, gjennom spiselige vekster og hagearbeid. Hun sitter i utvalget for Fisk og vilt i Nes kommune, og har fokus på vern i så måte. En tøff oppgave i ulvesone med stort jegermiljø! Hun er engasjert i mdg fordi verdiene er så viktige å få frem i norsk politikk, og synes ikke vi har råd til å la være å dra lasset sammen.