Akershus Miljøpartiet De Grønne har fått gjennomslag for at det nå for første gang er utarbeidet en bærekraftrapport med klimaregnskap over fylkeskommunens klimagassutslipp. Det er viktige verktøy for et reelt grønt skifte i fylket, og blir ennå viktigere når storfylket Viken etableres. Vi er glade for at det som en del av det også er et foreløpig miljø- og klimabudsjett, og at det er enighet om at bærekraftrapporten og klimabudsjettet for neste år skal utvides til å bli grundigere og gjelde flere sektorer. Bedre oversikt over utslippene gjør arbeidet mer målrettet, lar oss ta bedre beslutninger og kan inspirere kommunene i fylket

Opps, fant ikke skjemaet.