Fotocredit:

Akershus MDGs fylkespolitikere

Akershus MDG har flotte grønne politikere i nesten alle kommuner. Ta kontakt med akershus@mdg.no hvis du vil snakke med noen av de. Under er en oversikt over politikerne våre på fylkesnivå:

 

Faste medlemmer i fylkestinget:

Kristin Antun (1980), Nannestad – Gruppeleder for fylkestingsgruppen, medlem i forretningsutvalget og medlem i komite for opplæring og kompetanse

Kristoffer Robin Haug (1984), Lørenskog – medlem i komite for samferdsel og mobilitet.

Øyvind Solum (1965), Nesodden – Nestleder i komite for samfunn, plan og klima. Medlem i flerkulturelt råd.

 

Varaer til fylkestinget:

Hanne Lisa Matt (1979), Røyken – 1. vara fylkestinget og medlem i Kontrollutvalget.

Hans Martin Enger  – 2. vara til fylkestinget og 1. vara til komite for samfunn, plan og klima og 1. vara til komite for utdanning og kompetanse.

Nikki Schei (1962), Bærum – vara til fylkestinget og 1. vara til komite for samferdsel og mobilitet.