Fotocredit:

Fremtiden er grønn

Akershus Miljøpartiet De Grønne har en visjon for fylket vårt. Vi ønsker oss gode lokalsamfunn, basert på nærhet, trygghet og sikre, grønne arbeidsplasser. Vi vil utvikle det urbane Akershus, samtidig som vi tar vare på jordbruket og naturmangfoldet. Og vi sier nei til mer motorvei – for å kunne si JA til flere sykkelveier og bedre kollektivtrafikk.

Da sier vi også JA til bedre luft, økt livskvalitet og lavere klimagassutslipp. Og vi sier JA til det grønne skiftet. Vil du være med på laget? Klikk her for å melde deg inn!

For mer info, kontakt:

Øyvind Solum, leder, tlf. 909 95 595, oyvind.solum@mdg.no
Carl Johansen, fylkessekretær, tlf. 957 25 414, carl.johansen@mdg.no