Fylkestinglisten 2015

Dette er våre kandidater til fylkestingsvalget i Akershus 2015
(du kan bli bedre kjent med våre topp 10 kandidater her)

Nr. Navn, Kommune, Født, Stilling

1. Øyvind Solum, Nesodden, 1965, Sosialantropolog

2. Kristin Antun, Nannestad, 1980, Flyktningkonsulent

3. Nikki Schei, Bærum, 1962, Selvstendig næringsdrivende

4. Ingunn Bohmann, Ås, 1975, Skogøkolog

5. Signe Bakke Johannessen, Bærum, 1992, Student

6. Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog, 1964, Prest

7. Suaad Abdi Farah, Vestby, 1963, Hjelpelærer

8. Kent Giskeødegård, Skedsmo, 1982, Serviceelektroniker

9. Anne Hilde Røsvik, Asker, 1969, Biolog

10. Shabana Rehman Gaarder, Oppegård, 1976, Kunstner

11. Jon Fartein Lygre Hoel, Ås, 1993, Student arealplanlegging

12. Mette Sperre, Fet, 1952, Tannhelsemedarbeider

13. Eirik Gram Franck, Hurdal, 1967, Biopat

14. Maria F. Warsinska-Varsi, Nesodden, 1965, Journalist

15. Andrew McMillion, Nes, 1976, Kontraktsforhandler

16. Siri Faafeng, Skedsmo, 1972, Student

17. Inge Johnsen, Asker, 1969, Rektor

18. Eline Stangeland, Sørum, 1977, Sosialantropolog

19. Ingar S. Bie, Bærum, 1959, Lærer

20. Marthe Arnesen, Ski, 1982, Industriøkolog

21. Thea Marie Meyer Rognli, Ås, 1996, Student

22. Lisa Kara Frøyland, Lørenskog, 1975, Språklærer

23. Hans Petter Sveen, Eidsvoll, 1961, Miljø/helsearbeider

24. Cecilie Rolseth, Asker, 1983, Produktutvikler

25. Knut Aage Berge, Rælingen, 1959, Baker

26. May Lindseth, Ullensaker, 1978, Teknolog

27. Henrik F. Mathiesen, Frogn, 1969, Skogforsker

28. Anne Karine Halse, Nittedal, 1971, Miljøkjemiker

29. Svein Reid, Oppegård, 1970, Kartingeniør

30. Gry Løberg, Asker, 1968, Jordbrukssjef

31. Mohammed Lazreg, Oppegård, 1951, Sivilingeniør

32. Ida Karina Kann, Ås, 1989, Lektorstudent

33. Christian Grorud, Bærum, 1957, Ingeniør

34. Unn Falkeid, Enebakk, 1966, Litteraturforsker

35. Petter Heyerdahl, Ås, 1953, Førsteamanuensis

36. Kristin Eriksen, Nesodden, 1989, Jordskiftestudent

37. Mads Sander, Gjerdrum, 1985, Samfunnsgeograf

38. Christine Bangum, Bærum, 1994, Student

39. Piet Jensen, Vestby, 1952, Byggmester

40. Natalia Osorio Vega, Rælingen, 1976, Sosialantropolog

41. Svein Medhus, Bærum, 1963, Elektronikkutvikler

42. Maria Hals Eilertsen, Aurskog-Høland, 1964, Filmprodusent

43. Shan Salman Ibrahim Butt, Fet, 1975, It-konsulent 

44. Linda Mari Byström, Frogn, 1978, Sivilingeniør

45. Espen Olsen, Ås, 1966, Ingeniør 

46. Ellinor Festøy, Bærum, 1993, Student

47. Atle Torvund, Nittedal, 1964, Advokat

48. Maja Solveig K. Ratkje, Oppegård, 1973, Musiker/komponist

49. Tor Åge Bringsværd, Vestby, 1939, Forfatter