Gry Løberg

Gry Løberg (1968) fra Asker er vår 11. kandidat i stortingsvalget 2017.

Agronom, markedsfører, gründer og etolog med interesse for landbruk, arealbruk og dyrehold. Landbruksjef i Lier, Røyken og Hurum. Styremedlem i Asker MDG og vara til kommunestyre i Asker.