Hans Martin Enger

Hans Martin Enger (1981) fra Oppegård er vår 12. kandidat i stortingsvalget 2017.

Trebarnsfar, bibliotekar og politiker i kommunestyret og Levekårsutvalget i Oppegård kommune. Opptatt av at medmenneskelighet, rettferdig fordeling og livskvalitet må bygges på et bærekraftig forbruk, og jobber for dette i både politikk og jobbsammenheng.