Kristin Antun og Øyvind Solum, MDG: Ta vare på fremtiden!

TA VARE PÅ FREMTIDEN
– bli med å slå ring om Jorden og et grønt Akershus for å sikre trygghet, livskvalitet og velferd også for neste generasjon!

MØT TO AV DE MEST SENTRALE FOLKEVALGTE I AKERSHUS MILJØPARTIET DE GRØNNE:
KRISTIN ANTUN OG ØYVIND SOLUM

NANNESTAD bygdemuseum,
22. oktober 2018, klokken 18.00-20.00.

Innlederne vil belyse behovet for et grønt skifte både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv, og litt om hva MDG vil gjøre med dette.

Menneskeheten, og vår livsstil, er i ferd med å utarme kloden, blant annet gjennom klimautslipp, overforbruk, arealødeleggelser og forurensning. Å snu denne utviklingen er dermed helt sentralt.

Samtidig må også klimatilpasning høyere på dagorden, for blant annet å sikre vann- og mattrygghet på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

De vil også fortelle om noen andre viktige saker for MDG i tiden fremover. Vurderer du å bli med å jobbe for en tryggere klode? Vi vil da fortelle mer om hva det å bli medlem kan innebære.

Vil du stå på liste for De Grønne? Ta kontakt på møtet, fyll ut dette skjemaet, eller meld deg inn her. På mdg.no ligger det også mye annen informasjon om hva partiet mener om aktuelle saker.

Øyvind Solum er fylkesleder, landsstyremedlem og fylkestingsrepresentant. Kristin Antun sitter på fylkestinget i Akershus og i kommunestyret i Nannestad. Hun vil også ta opp en del lokale utfordringer, og litt om arbeidet i lokallaget.

Etter innledningene vil det bli god tid til spørsmål og dialog. Både medlemmer og alle andre interesserte er hjertelig velkommen. Ta gjerne med noen du kjenner og spre informasjon om møtet.

Ingen påmelding og gratis adgang.

www.mdg.no