Øyvind Solum, MDG: Ta vare på fremtiden!

TA VARE PÅ FREMTIDEN
– bli med å slå ring om Jorden og et grønt Akershus for å sikre trygghet, livskvalitet og velferd også for neste generasjon!

ØYVIND SOLUM,
fylkesleder og fylkestingsrepresentant i Akershus Miljøpartiet De Grønne

Aurskog-Høland, Rådhuset, 25. oktober 2018, klokken 18.00-19.30.

Øyvind Solum vil belyse behovet for et grønt skifte både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv, og litt om hva MDG vil gjøre med dette.

Menneskeheten, og vår livsstil, er i ferd med å utarme kloden, blant annet gjennom klimautslipp, overforbruk, arealødeleggelser og forurensning. Å snu denne utviklingen er dermed helt sentralt.

Samtidig må også klimatilpasning høyere på dagorden, for blant annet å sikre vann- og mattrygghet på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

De vil også fortelle om noen andre viktige saker for MDG i tiden fremover. Vurderer du å bli med å jobbe for en tryggere klode? Vi vil da fortelle mer om hva det å bli medlem kan innebære.

Vil du stå på liste for De Grønne? Ta kontakt på møtet, fyll ut dette skjemaet, eller meld deg inn her. På mdg.no ligger det også mye annen informasjon om hva partiet mener om aktuelle saker.

Øyvind Solum er fylkesleder, landsstyremedlem og fylkestingsrepresentant. MDGs representant i kommunestyret i Aurskog-Høland, Tittin Foss-Haneborg, vil også være tilstede og delta i samtalen. Hun vil også si litt om lokale utfordringer, og om arbeidet i lokallaget.

Etter foredraget vil det bli god tid til spørsmål og dialog. Både medlemmer og alle andre interesserte er hjertelig velkommen. Ta gjerne med noen du kjenner og spre informasjon om møtet.

Ingen påmelding og gratis adgang.

www.mdg.no