Fotocredit:

Kandidatlista til Akershus De Grønne er klar

I dag ble det klart hvem som er aktuell for stortingslista i Akershus. Lista som nominasjonskomitéen presenterer, er foreløpig usortert – og det er nå opp til deg å gi innspill på plassering og hvem som bør toppe lista.

Vi inviterer alle lokallag og medlemmer til å gi sine innspill. Innspillene må sendes til nominasjonskomiteen v/ Kristin Eriksen på kristin.eriksen.1989@gmail.com senest 16. september 2016.

Innspill fra lokallag og grupper av medlemmer tillegges større vekt enn innspill fra enkeltmedlemmer.

Vi ønsker fremsnakking av de kandidater man mener bør stå på lista og en positiv prosess videre!

Vi ønsker innspill på:

  1. Forslag til listeplassering (mellom 1 og 23) for kandidater man har en mening om.
  2. Kandidater du mener er oversett og bør være på kandidatlisten.
  3. Kandidater som ikke bør stå på den endelige kandidatlisten for Akershus MDG. Vi oppfordrer til saklighet.

Innspillene kan begrunnes, men det er ikke noe krav.

Møt kandidatene:

Det vil være mulig å møte og bli bedre kjent med mange av kandidatene lørdag 3. september mellom klokken 13.00 og 16.00 på partikontoret i Hausmannsgate 19.

Valgkomiteens innstilling offentliggjøres 1. oktober 2016.

Nominasjonsmøtet med valgte delegater fra hvert lokallag avholdes i midten av november og det vil komme mer informasjon om dette.

Spørsmål vedrørende nominasjonen rettes til Kristin Eriksen (kristin.eriksen.1989@gmail.com, Gabriel Kielland (gkielland@gmail.com) eller Kim Zimmer (kimz621@hotmail.com).

Vi har så langt i prosessen vært i kontakt med 45 innspilte kandidater. Nominasjonskomiteen har identifisert følgende kandidater som er villige og kvalifiserte til å stå på listen for Akershus MDG ved stortingsvalget i 2017 (listen er satt opp i tilfeldig rekkefølge):

Jens Petter Grini Pedersen (1992) Lørenskog
Kommer fra Kurland i Lørenskog Kommune. Jeg har tidligere vært leder og økonomiansvarlig i flere lag av Grønn Ungdom, samt som generalsekretær i Grønne Studenter. For tiden er jeg aktiv i Grønn Ungdoms arbeidsutvalg og sitter som 4. vara for De Grønne i Lørenskog Kommunestyre

Maja S. K. Ratkje (1973) Oppegård
Internasjonal komponist og musiker, aktivist, skribent med mer. Driver aksjonsgruppa ’Stopp oljesponsing av norsk kulturliv’. Vil vise hvilke konsekvenser fossilindustriens reklamekampanjer har for kulturen og miljøet. Identiteten vår ligger i kulturen, derfor må den forsvares. Kunstens frihet er viktig. Kvinners posisjon i enkelte skapende yrker må styrkes og synliggjøres.

Nikki Schei (1962) Bærum
Jeg har bred erfaring fra politikk, både nasjonalt, regionalt og lokalt, næringsliv og frivillige organisasjoner. Kombinasjonen av bred erfaring, nysgjerrighet på fremtidens løsninger og tydelig som grønn politiker gjør undertegnede som en meget kvalifisert kandidat. Jeg bor i Bærum med hustru og barn.

Bente Bakke, (1942) Vestby
To sønner, fire barnebarn. Kommunestyremedlem Eidsberg Høyre (1975-79), stortingsrepresentant (1981-89). Journalist, redaktør KFB, forbundsleder Stoffskifteforbundet, Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs. Tidligere styremedlem Besteforeldrenes klimaaksjon, medlem MDG 2011, leder lokallaget 2012, programkomiteen stortingsvalget 2013, sentralstyret, fylkesstyret, leder nominasjonskomiteen fylkestingsvalget Akershus. Vestby kommunestyre, formannskap 2013.

Anders Skyrud Danielsen (1989) Nannestad/Oslo
Jeg er fra Nannestad på Øvre Romerike, men er bosatt i Oslo. Jeg er tidligere generalsekretær i Grønn Ungdom og kommunikasjonsrådgiver i stortingsgruppa til MDG. Nå studerer han en master i internasjonal folkehelse på Universitetet i Oslo og sitter i helse- og sosialkomiteen i Bydel Gamle Oslo for MDG.

Eline Stangeland (1977) Sørum
Gift, 3 barn og bosatt ved Sørumsand. Cand.Polit. i Sosialantropologi, med avhandlingen «Å leve på en vulkan. Risiko og stedsidentitet på Vestmannaeyjar». Lokallagsleder og kommunestyrerepresentant i Sørum. Akershusstyret 2015-2016 (vara), og 2016- (kasserer). Kjernesaker: Reduksjon av klimagassutslipp, vern av matjord og biologisk mangfold, forbruksbrems og familiepolitikk. Hovedinteresse: Friluftsliv.

Øyvind Solum (1965) Nesodden
Jeg er utdannet sosialantropolog. Fylkesleder i Akershus MDG, og sitter på fylkestinget, foruten i Fylkesutvalget, Hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rovviltnemda for Oslo, Akershus og Østfold. Han er lokallagsleder på Nesodden, ansvarlig for Grønn Festival, nestleder i Plan- og teknikkutvalget, og gruppeleder i kommunestyret.

Liv Anna Lindman (1987) Ås
Jeg er en 28 år gammel tobarnsmor fra Oslo som bor og studerer i Ås. Nå til høsten starter jeg første år master i samfunnsøkonomi på NMBU med vekt på miljø- og ressursøkonomi. Jeg er svært aktiv i lokalmiljøet i lokalpolitikken, miljø- og kvinnebevegelsen, samt ulike matdyrkningsprosjekter, og engasjerer meg særlig for den sosiale og økonomiske vinklingen på det «grønne skiftet».

Egil Rudolf Rasmussen (1942) Nannestad
Er gammel nok til å oppleve en utvikling som skjer i feil retning hvor ideologi er viktigere enn fornuft. Får han muligheten, vil utviklingen bli endret til et bære-kraftig miljø både for mennesker og alt liv. Omfattende endringer er nødvendig. Utført av politikere med integritet og styrke til å gjennomføre.

Sara Marie Blichner (1989) Oslo/Ås
Jeg har vært medlem i partiet siden 2012, har sittet i Arbeidsutvalget til Grønn Ungdom, vært vara til sentralstyret i De Grønne og sittet i Grønt kvinnenettverk. Jeg har utdanning i matematikk, filosofi og meteorologi og starter i høst på en doktorgrad i meteorologi/klimavitenskap. Mine hjertesaker er klima og likestilling.

Erlend Johansen (1969) Bærum
47 år sivilingeniør og familiefar med tre barn. Bred yrkeserfaring fra privat og offentlig næringsliv. Mener suksess for et grønt skifte krever fokusendring; fra begrensninger i livsførsel til alle positive muligheter for smartere og grønne løsninger som bidrar til høyere livskvalitet. Spesielt opptatt av grønn økonomi, ressursutnyttelse og fornybar energi.

Kristin Antun (1980) Nannestad
Som heltidspolitiker syns jeg det er utrolig gøy og spennende å være både fylkestingsrepresentant og kommunestyrerepresentant. I MDG sitter jeg i lokallagsstyret, fylkesstyret og sentralstyret, og styret til Grønt Kvinnenettverk. Verden må reddes nå, og jeg vil bidra der jeg kan. Hjertesaker: klima/miljø, naturvern, samferdsel, utdanning, likestilling, integrering/asyl og jordvern/landbruk.

Carl Johansen (1974) Oslo
Vært med på tre valgkamper i De Grønne, med ansvar for kommunikasjon, politisk rådgivning og oppfølging av toppkandidater på fylkes- og nasjonalt nivå. Har jobbet i bl.a. Greenpeace, Antirasistisk Senter og som journalist, og i ulike jobber i skolen og som miljøarbeider. Carl er også forfatter, far og ihuga friluftsentusiast.

Ingvild Hancke Øgstad (1976) Bærum
Akademiker og journalist som jobber med kommunikasjon og politisk påvirkning, hovedsakelig med internasjonale spørsmål og ”utvikling”. Jeg er opptatt av at vi må endre strukturene om vi vil skape en grønnere og bedre verden, og jeg tror MDGs vekstpotensial er stort.

Knut Falk Qvigstad, (1988) Oslo.
Er i dag andre vara og politisk rådgiver på Stortinget. Har tidligere studert statsvitenskap og vært leder i Grønn Ungdom. Er spesielt opptatt av naturvern, klimapolitikk, landbruk global fordeling og en økonomisk politikk for livskvalitet fremfor materialisme.

Signe Bakke Johannesen (1992) Bærum
Min motivasjon til å stå på liste er å få bruke mer tid på politikk. Er kommunestyrerepresentant i Bærum, der jeg også sitter i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. Dette studieåret skriver jeg master i Geopolitikk i Dublin. Mine hjertesaker er bærekraftig landbruk (mindre lidelse, mer grønnsaker) og smart arealplanlegging.

Eirik Ballestad (1965) Ullensaker
Utdannet ingeniør. Politisk litt rotløs før jeg «kom hjem» til MDG. Jeg er kunnskapshungrig og leseglad. Og du treffer meg like gjerne på et teknologisk foredrag, som i fjellet. Jeg er løsningsorientert og handlekraftig. Er kanskje dårligst på venting. Klima og miljø står øverst på agendaen og jeg trives med å kjøre på hjemmeproduserte solstråler.

Gry Løberg (1968) Asker
Agronom, markedsfører, gründer og etolog med interesse for landbruk, arealbruk og dyrehold. Ser store muligheter for det offentlige ved å gå foran med gode valg i innkjøp og bygging slik at vi velger etiske, langsiktige, miljø- og naturvennlige varer, tjenester og løsninger. Ønsker å fokusere på løsninger og ikke forbud.

Marko Pedersen (1976) Asker
Geograf, med erfaring fra internasjonalt frivillighetsarbeid, jobbet med klassisk naturvern i norsk og internasjonal forvaltning og er nå rådgiver i Vegvesenet. Ivrig hverdagssyklist. Det er viktig å finne praktiske løsninger som gjør det attraktivt å tenke grønt! Viktig med internasjonalt samarbeid og at Norge igjen kan gå foran i miljøarbeid.

Mette Sperre (1952) Fet
Jeg ønsker at Romerike/øst skal ha kandidater på stortingslista. Vi har sterke sosialdemokratiske grupperinger og velgere som må overbevises om at grønn politikk er framtida. Jeg kjenner lokale forhold etter lang politisk virksomhet. Jeg er skrivefør og kan ta ordet i større forsamlinger. Jeg er klar for en ny valgkamp for MDG.

Per Christian Rålm (1972) Oppegård
Som miljøengasjert naturforvalter er det grunnleggende rotfestet i meg at klimaendringene krever ny politikk på viktige områder. I mange år har jeg jobbet med matpolitikk og næringspolitikk. Har vært sekretariatsleder for stortingsgruppa, medlem i valgkampsutvalget 2015, lokalpolitiker i Oppegård og nestleder i programkomiteen. Vil bidra med det jeg kan slik at vi vinner valget i 2017.

Anne Hilde Røsvik (1969) Asker
Leder i Asker MDG siden stiftelsesmøte i 2010. Er representant i kommunestyre og bygningsrådet og jobber spesielt med naturvern og biologisk mangfold. Hjertesaker er etisk handel, økt livskvalitet – spesielt hos eldre, natur og dyr. Utdannet biolog; spesialisering innen arktisk biologi og nevrofysiologi. Lang erfaring fra næringslivet. Seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet.

Svein Medhus (1963) Bærum
Elektronikkutvikler konsulent. Engasjert politisk og praktisk i det grønne skiftet. Pådriver for MDG sin satsning på solceller med foredraget «Solceller på ditt tak». Jobber deltid med å bygge opp Nortekk Solar. Startet i 2010 Meander Heat Recovery med egenutviklet varmegjenvinner for dusj. Brenner også for elbil, elsykkel, dyrevelferd og vegetarisk kosthold. Nå vara i Bærum MDG, tidligere styreleder.

Andrea Søgnen Tveit (1989) Oslo/Nesodden
Jeg har sittet i Grønn Ungdoms arbeidsutvalg 2013-15 og vært med i Grønt Kvinnenettverk siden 2013 og er nåværende leder. Er Bydels Utvalgs-representant på St. Hanshaugen (Oslo). Jeg studerer litteratur og humanisme og er opptatt av likestillingspolitikk. Vil gjerne bidra til å vinne valget i 2017!

Rasmus J. M. Hansson (1954) Bærum
Biolog som liker både folk og natur og har jobbet med miljøsaker i snart 50 år. Ser på MDG som; fagbasert parti som vil lede Norge gjennom en politisk ombygging til et bærekraftig velferdssamfunn. Skal vi få til det må vi gjøre et godt stortingsvalg neste høst. Jeg vil gjerne være med å bidra til å gjøre et godt valg i Akershus!

Rauand Ismail (1999) Skedsmo
Talsperson i Akershus Grønn Ungdom. Jeg har brukt mye tid på De Grønne det siste året, og har uttrykt mitt engasjement gjennom diverse verv og roller i partiet. Mine kjernesaker er kultur- og klimapolitikk og jeg mener vi skal vinne valget i 2017 ved å vise velgere hvordan en omstilling fra økt materielt forbruk, til kulturell stimulans kommer til fordel for alle.

Ingunn Bohmann (1975) Ås
Jeg bor i Ås, og jobber på Universitetet der. Jeg er utdannet gartner, og har studert skogøkologi. Min hovedmotivasjon for å jobbe med politikk er at naturen og artene, som er vårt eget livsgrunnlag, må bevares for framtiden! Vi må jobbe for redusert forbruk, og økt livskvalitet.

Knut Aage Berge (1959) Rælingen
Jeg sitter i kommunestyret i Rælingen og vil arbeide for grønne verdier der. Er opptatt av de grønne verdiene i et bredt perspektiv, både lokalt og globalt. Internasjonal solidaritet, rettferdig fordeling. Matforsyning og landbrukspolitikk. En klimapolitikk som utformes lokalt, med et globalt perspektiv.

Ernst-Modest Herdieckerhoff (1964) Lørenskog
Grunninteresse: fred, rettferdighet, bevaring av skaperverket. Annet: historie, politikk, musikk, kultur, religionsdialog, geografi. Egenskaper: lyttende, nysgjerrig, analytisk og reflekterende. Opptatt av de store linjene, tydelig, men samtidig pragmatisk, prøver å finne gode kompromisser. Skiller mellom vesentlig og mindre vesentlig. Har alltid vært lojal teamplayer, god arbeidskapasitet og gode retoriske evner.