Maja Ratkje

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (1973) fra Oppegård er vår 4. kandidat i stortingsvalget 2017.

Ratkje er en internasjonal komponist og musiker, aktivist, skribent med mer. Blant annet driver hun aksjonsgruppa ’Stopp oljesponsing av norsk kulturliv’. Ratkje vil vise hvilke konsekvenser fossilindustriens reklamekampanjer har for kulturen og miljøet. Identiteten vår ligger i kulturen, derfor må den forsvares. Kunstens frihet er viktig. Kvinners posisjon i enkelte skapende yrker må styrkes og synliggjøres. Ratkje har imponert nominasjonskomiteen med sitt engasjement for kultur og miljø og hennes formidlingsevner, og vil utfylle de andre kandidatene på listen på en god måte.