Akershus mdg sier ja til breddeidrett men nei til OL i Oslo og Akershus

Idrett&Næring

MDG Akershus sier Ja til breddeidrett og Nei til OL i Oslo og Akershus

På årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne Akershus ble følgende resolusjon vedtatt med overveldende flertall:

Norge Idrettsforbund, byråden i Oslo, fylkestinget i Akershus har alle støttet tanken om en OL-søknad i Oslo 2022. For å få dette til har man bedt stat og regjering avklare en mulig statsgaranti på mellom 20 og 30 milliarder.

Miljøpartiet De Grønne i Akershus mener at disse planene må avvises, da idretten totalt sett i Norge står foran helt andre utfordringer enn å bruke så store summer på et enkelt idrettsarrangement.

Et nytt OL ville – som i 1994 – betinge 22,3 % i økonomisk egenandel fra idretten, hvilket ville overstige et helt års tildeling av spillemidler til idrettsanlegg.. En slik betingelse fra regjeringen ville forverre situasjonen for idretten i hele Norge. Idretten har et stort anleggsbehov i alle landets fylker, og før norsk idrett igjen søker om et stort og kostbart

OL-arrangement må det finnes løsning på dette. Mange idrettskretser rundt omkring i Norge har gitt et signal at dette arrangementet ikke er noe som hele Idretts Norge ønsker.

Norsk idrett har meget store utfordringer med å finansiere breddeidretten. I budsjettene som foreligger i landets kommuner ser vi et meget stort etterslep på nybygg og vedlikehold. Derfor blir bruken av disse milliardene for et fjorten dagers arrangement istedenfor å støtte breddeidrett og fysisk satsing på barn og unge en helt feil prioritering.

Miljøpartiet De Grønne vil ikke være med i en distriktspolitisk kamp mellom landsdeler, fylker og kommuner. MDG mener at de midlene som regjeringen eventuelt ønsker å bruke som en statsgaranti, de bør heller brukes på en styrket satsing på nærmiljøtiltak som nærmiljøidrettsanlegg for barn, unge og breddeidrett.