Akershus MDG Årsmøte

Årsmøtet til Akershus MDG avholdes mandagen den 25. februar kl.18.00 og stedet er Skippergata 33 i Oslo. Medlemmene skal under dagen idag få saksdokumenter på e-post, hvis du ikke har mottatt noe tar du kontakt med oss..
I tillegg til de formelle årsmøtesakene skal vi ogå ha tre appeller fra sentrale polikere i Akershus som alle har mye på hjertet.
Det blir også lettere servering. Vel møtt!

Forslag til saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent og 2 repr. til å signere protokollen

4. Årsmelding og kåring av årets mest framgangsrike lokallag

5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2012

6. Budsjett for 2013

7. Uttalelser og innkomne forslag:
7.1 Vedtak på årsmøtet i Nesodden lokallag: MDG Nesodden ønsker at MDG skal:
*arbeide for utviklingen av lover mot ecocide (forbrytelser mot naturen; ødeleggelse av økosystemer) nasjonalt og internasjonalt
*støtte arbeidet med å legge til ecocide som en femte internasjonal forbrytelse mot freden (på lik linje med folkemord og forbrytelser mot menneskeheten) så slike saker kan føres for en internasjonal domstol

7.2. Forlag til uttalelse fra styret i Akershus MDG: Vedlegget sendes via e-post.

8. Valg:

8.1. Valg av delegater til landsmøtet i 2013: 14 delegater og 3 varaer. Se innstilling fra styret i eget vedlegg:

8.2. Valg av ny representant til stortingsvalgslista: To forslag foreligger:
1. Valg av ny repr. på 12. plass.
2. Valg av ny repr. på siste plass etter at alle de andre rykker opp en plass.

Innstilling fra styret: Forslag 1 og at Knut Aage Berge, Rælingen går inn på lista som nr. 12.

Valg av styre for 2013: Valgkomiteen legger fram sitt forslag. Kandidatene presenterer seg selv.

Valg av ny valgkomite:
Innstilling fra styret: Gjenvalg på valgkomitè: Geir Engdahl, Bærum, Therese Larsen, Frogn og Gabriel Kielland, Fet.