Akershus MDG er imot å oppheve konsesjonsloven

Akershus Miljøpartiet De Grønne har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med konsesjonsloven og boblikten. Konsesjonsloven  ivaretar viktige nasjonale verdier som økt matproduksjon, matvaresikkerhet, robuste driftsenheter, natur og miljø, samt vern av dyrka mark. En oppheving av konsesjonsloven vil føre til at vi kan miste råderetten over norske naturressurser og miste kontroll over matvaresikkerheten vår. Akershus MDG er imot å oppheve konsesjonsloven, men ser at konsesjonsloven kan forenkles.

Les hele høringsuttalelsen her.