Årsmøte i Akershus

RasmusHanssonDu inviteres til årsmøte i Akershus MDG, mandag den 24. februar kl.18.30

Sted: Helsebiblioteket, Pilestredet Park 7 (inngang Stensberggata) – Gamle Rikshospitalets Kvinneklinikk

Innledning ved stortingsrepresentant Rasmus Hansson, noe vi gleder oss veldig til!
Det blir lettere servering, hvor det også tilbys veganske og vegetariske alternativ.

Endelig dagsorden sendes ut den 11.februar med komplett saksliste.
Hvis ditt lokallag eller du ønsker å fremme forslag til årsmøtet må disse sendes inn til styret, senest den 28. januar.
Foreløpig dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent og 2. repr til å signere protokoll
 5. Valg av tellekorps, 3 repr.
 6. Årsmelding
 7. Første forslag til organisatorisk og politisk plattform for Akershus MDG 2014
 8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 9. Budsjett 2014
 10. Nye vedtekter for Akershus MDG (forslagsstiller styret Akershus MDG)
 11. Uttalelse og innkomne forslag
 12. Valg.
  1. Valg av styre
  2. Valg av delegater til Landsmøte, 21 stk og 3 vara
  3. Valg av valgkomitee
  4. Valg av nominasjonskomitee
  5. Valg av revisor
 13. Årsmøtets avslutning