Årsmøte og nytt styre i Akershus mdg.

Rasmus holder foredrag
Rasmus holder foredrag

 

 

Mandag 24. februar 2014 ble det avholdt årsmøte for Akershus mdg. Det var et historisk høyt oppmøte med 52 engasjerte medlemmer. Dette setter vi meget stor pris på og det sier noe om partiets utvikling.
Nikki Schei innledet møtet og introduserte Rasmus Hansson som holdt et inspirerende foredrag. Han trakk   historiske linjer i det at det nå er kommet et nytt parti inn i rikspolitikken, og viktigheten av vårt politiske prosjekt.

Vi var så heldige å få Christian Grorud til å være møteleder, og med så mange engasjerte møtedeltagere fikk han nok å gjøre. Vi fikk et spennende valg med benkeforslag på Mette Sperre mot valgkomiteens innstilling Nikki Schei.
Etter at det i første avstemning var likt på begge kandidatene så vant Mette Sperre med fem stemmer overvekt.

Nytt styre ble:

Leder: Mette Sperre          Fet

Hans Petter Sveen             Eidsvoll

Øyvind Solum                     Nesodden

Eirik Gram Franck             Hurdal

Linda Bystrøm                    Frogn

Gry Løberg                           Asker

Ingar Sagedal Bie                Bærum

Christine Bagnum               Grønn ungdom

 

Vara

Helene Flakke                    Grønn ungdom

Akershus mdg vil gjerne få takke alle som har jobbet i det gamle styret og som nå ikke fortsetter. En spesiell takk til Nikki Schei som har vært leder av styret. Videre har vi Aage Berge, Marie Loe Halvorsen, Anne Hilde Røysvik og Svein Medhus. Vi ønsker dem alle lykke til videre på ferden enten de fortsetter i andre funksjoner i mdg eller går andre veier.