Bomringen har bred folkelig støtte

Fotocredit: Foto: Balder Bryn Morsund

En fersk undersøkelse i regi av Vegvesenet viser at nesten dobbelt så mange er positive til bomringen, som de som er negative. Akershus MDG er glade for dette, og for at pengene vil finansiere viktige kollektivutbygginger som også kommer innbyggerne i Akershus til gode.

19. desember, 2017

Enhver skatt eller avgift går utover noen og har uønskete utslag. Det gjelder også bomringen. Så er det likevel gode grunner for slike avgifter. For mange er det god nok grunn at Oslo vil begrense trafikk for å unngå dødsfall som kommer av luftforurensning. Også i Akershus vil mange dø for tidlig av samme grunn. Likevel handler ikke bompengene bare om det, eller om hindre folk å reise til Oslo.

Trafikken i Oslo og Akershus er i sterk vekst. Uten utbygging av kollektivnettet tetter veiene seg til. Biltrafikk handler ikke bare om utslipp fra drivstoff eller slitasje fra dekk, men mer: areal. Det er ikke plass til veier til alle bilene, om vi alle kjører inn og ut av Oslo. Og det er ikke billigere enn å bygge ut kollektivnettet. Kostnader for mennesker og natur er enorme. Konsekvensene for klima og miljø krever at vi tar grep nå, for å ikke skyve belastningen over på barna våre, foruten de som lever i områder med tung forurensning.

Det er fornuftig at mye av bompengene i Oslopakke 3 går til kollektivutbygginger. Hvis jeg er avhengig av å kjøre bil, enten det er på grunn av jobb, helse eller livssituasjon, så er hovedpoenget å komme frem. Jeg kommer ikke lettere frem om det bygges en kjørebane til, om den fylles med kø, enn om flest mulig av de som ikke er avhengig av bil i stedet begynner å reise kollektivt. På samme måte er ikke sykkelveier bare bra for syklister. Det er like bra for de som aldri sykler, siden sykler forurenser mindre enn bil, og lager bedre plass på bussen eller bilveien.

MDG så gjerne at staten bevilget mer over statsbudsjettet, og har foreslått det. I stedet har regjeringen økt moms på kollektivtransport, noe som gir høyere pris på billetter eller mindre til kollektivinvesteringer. Det tar mange år å bygge tunneler og baner, og bompengene trengs nå for at samfunnet skal få råd til å gå i gang, så det er bra at et bredt flertall både i Akershus fylkesting og Oslo bystyre for å planlegge for årene som kommer, og det er bra at flertallet av befolkningen både i Oslo og Akershus støtter opp om dette.

Av Øyvind Solum, fylkestingsrepresentant