Budstikka 30.4.2009 – taxinæringen i Asker og Bærum

Lederen i avisen skriver at det nå er en fordel at Akershus fylkeskommune ved hovedutvalget for samferdsel går inn for opprettelse av en ny taxisentral, delvis for å øke konkurransen og at det også vil kunne få en god miljøprofil.

I et tilsvar til lederen skriver jeg at Akershus MDG er for konkurrranse GITT DE RETTE PREMISSER.
Dette må være en gylden anledning for fylkespolitikere i Akershus til å legge premisser for en grønn taxinæring i Asker og Bærum. I mitt tilsvar til lederen skriver jeg at dersom Asker og Bærum nå legger tilrette for miljøtaxi, elektriske taxier med ladestasjoner i både Asker og Bærum, vil dette ha en god innvirkning på miljø, reduksjon av klimautslipp, bedring av lokalmiljø og ikke minst en bedre hverdag for alle allergikere. Det ville være å sløse bort en fin anledning dersom hovedutvalget for samferdsel nå kun legger de vanlige, kortsiktige økonomiske vurderinger til grunn.

Vi må bruke slike anledninger til å vri politikk og handling inn i grønn retning.
Det skal bli spennende å se om politiske postulater kan bli overført til gode politiske vedtak som fremmer miljø og natur i Asker og Bærumsområdet. Det mangler bare politisk vilje.

Steinar Høiback
Leder Akershus MDG