Det grønne spranget

Økende forbruk er en av hovedårsakene til klimaendringene. Prinsippet som markedet i dag er basert på er fri handel uten innvirkning og kontroll fra myndighetene. Bærekraftig utvikling der markedet er underlagt bærekraftighetsprinsippet er en av flere diskusjoner som media burde fatte mer interesse for enn det de tilsynelatende gjør, skriver Steinar Høiback.