En grønn 1. mai feiring

FullSizeRender (1)
På fredag var det 1. mai. Mange av våre engasjerte grønne medlemmer tok til gatene i Lillestrøm (og andre steder i fylket). På den store dagen var det én av parolene som fikk hovedfokus i år, nemlig denne:
Minst 100.000 klimajobber nå!
For oss var det riktig å sette fokus på dette budskapet fordi vi mener det er et steg i riktig retning om vi skal klare å møte det grønne skiftet forberedt. Det er også et viktig tiltak for å sikre at norsk næringsliv skal overleve også etter at oljen er borte. Norge må klarer å gjenbruke den unike kompetansen vi har opparbeidet oss i forbindelse med oljeutvinning. Derfor må vi skape klimajobber slik at kompetanse ikke går tapt, men heller gjenbrukes innenfor fornybar energi som vil spille en viktig rolle for Norge når oljeeventyret er over.
Her er det med andre ord ingen tid å miste – det grønne skiftet er allerede i gang.
IMG_3333