Fotocredit:

– En trist dag for demokratiet

De Grønne i Akershus er opprørt over den manglende respekten for kommunene og lokaldemokratiet som ligger til grunn for anbefalingene om kommunereform fra fylkesmannen i Akershus. Vi mener at sammenslåing må være frivillig, og at Stortinget må avvise fylkesmannens innstilling.

28. september, 2016

– Det er en total overkjøring av lokaldemokratiet å anbefale en sammenslåing ingen av kommunene ønsker. Fylkesmannens beskrivelse av prosessene internt i kommunene er slurvete, upresis og kun egnet til å presse gjennom en løsning regjeringen har ønsket, men som det altså ikke er lokal forankring for. En trist dag for demokratiet, sier leder i Akershus og Nesodden De Grønne, Øyvind Solum.
 
– At fylkesmannen for eksempel foreslår sammenslåing med Oslo til tross for at Nesodden har gjennomført grundige innbyggerundersøkelser og folkeavstemning, og et klart kommunestyrevedtak som går mot, er både oppsiktsvekkende og uakseptabelt. 
 
– Fylkesmannen ser generelt bort ifra det som er gjennomført av lokale prosesser, kommunestyrevedtak og folkeavstemninger i Akershus, og ser ut til å peke på løsninger som mer bærer preg av sentralt diktat. Det er vanskelig å se for seg en tydeligere understrekning av at kommunereformen ikke handler om lokalt selvstyre og styrkning av lokaldemokratiet. 
Fylkesmannen fremstår som en politisk aktør med anbefalinger i tråd med regjeringens ønsker og i mindre grad som en nøytral aktør som skal finne gode løsninger på vegne av innbyggerne i fylket og regionen.
 
Stortinget bør akseptere at kommunestyrene ikke har hatt noe grunnlag for å ta informerte beslutninger for sine kommunestyrer, fordi verken oppgavemeldinga eller inntektssystemet var klart. Storting og regjering bør derfor se bort fra fristen de satt i juli, slutte å straffe kommuner som ikke vedtok sammenslåing økonomisk, og la kommunene gjøre en ny vurdering når oppgaver og inntektssystem er klare. Lokaldemokratiet forutsetter at kommunene selv ønsker sammenslåing, og det bør ikke brukes tvang.