Færre takstgrenser

Budstikka begynte nyhetsåret 2009 med å fortelle om et av de bedre tiltakene fra det gamle året. På tampen av 2008 ga kollektivselskapet Ruter nemlig ut en rapport der de tar til orde for å kutte antall prissoner i trafikken. Flott, ettersom dagens system med ulike prissoner, både innad i Akershus og mellom Akershus og Oslo, må ses på som en slags anakronisme. Ikke er det rettferdig, og ikke fremmer det kollektivtransport på noen måte. At grenser strykes er også logisk da kollektivselskapene i Oslo og Akershus har slått seg sammen.

Ruter legger ganske stor vekt på at prissystemet er “vanskelig fattbart for kunder og ansatte”, og derfor må “forenkles”. Forenkling er bra, men må selvsagt følges av andre forbedringer, som at realprisene faktisk blir lavere.

Ja, betyr egentlig prisnivået mye? Mest for ungdom og også dem med biltilgang og høy inntekt, ifølge Ruters undersøkelser. Dette er jo dem som helst skulle lokkes over til kollektivtransport. Pendlere i f.eks Asker kunne spare en sum som nærmer seg den de ville betalt i eiendomsskatt, hvis den hadde vært innført – og da hadde det jo blitt leven. Det beste for brukerne ville være at enhetstakst (samme pris uansett hvor i Oslo eller Akershus man reiser) innføres, da de forskjellige kommunene er såkalt funksjonelt integrerte: mange jobber, handler osv på tvers av grensene.

Rapporten diskuterer forholdet mellom dagens ulike priser i Oslo og Akershus – der Oslo jo ligger betydelig lavere. En mulighet er at oslofolk må godta at prisene øker for å komme Akershus i møte. Å øke prisene hadde imidlertid vært synd, og det er grenser for hva folk aksepterer av prisøkning. Dette får Ruter til å fraråde enhetstakst. Samtidig bør jo akershusprisene for all del senkes ned mot dagens oslonivå, og helst ytterligere. Til det trengs økte bevilgninger, minst 180 millioner. Uten dette ville billettprisene for oss i ytre soner bli uforholdsmessig høye, advarer Ruter. For 400 millioner blir derimot enhetstakst mulig – da kommer i gjengjeld en hyggelig, samfunnsmessig “miljøgevinst” på minst 225 millioner, ifølge Ruters rapport. Budstikka 24.8.07 forteller for øvrig at Høyre “lovte” enhetstakst i Akershus før valget, som de vant.

Hva slags soner har så Ruter gått inn for? Jo, østre Bærum skal tilgodeses og bringes ned på Oslos prisnivå. I dette tilfellet strekker østre Bærum seg til Kolsås for å få med hele t-banen, mens Sandvika, Vøyenenga, Bærums verk og alt vest og sør for dette blir en sone for seg. Dette er i hvert fall en forbedring fra i dag. Det faktiske utfallet kan bli bedre eller verre; som sagt beror det på om tilskuddet øker, og hvor mye.