Fare for Fornebubanen

Regjeringspartiene svikter sine løfter om Fornebubanen! De trafikkmessige utfordringene på Fornebu er altfor store for alt for mange mennesker. Vi i De Grønne velger å gjøre noe med det til forskjell fra regjeringen. Den daværende opposisjonen på Stortinget støttet dette kravet med en uttalelse i mai i år.  Når man nå er i regjeringsposisjon viser man ved første mulighet at man sviker sitt valgløfte, noe vi i De Grønne mener er både oppsiktsvekkende og meget skuffende. De store ordene om satsing på kollektivtrafikk er, nesten som forventet, bare tomme ord og svada! Budstikka

I debatter under valgkampen stod de fire partiene samlet om en satsing på Fornebubanen, et område som har meget store utfordringer når det gjelder bil- og kollektivtrafikk. Når man nå i forslaget til statsbudsjett sviker dette løftet går man langt i å lure de velgerne som trodde at dette skulle bli en realitet.

Vi i De Grønne antar derfor at regjeringspartienes kommunestyrerepresentanter i Bærum med ordfører Lisbet Hammer Krog i spissen må føle seg ført bak lyset i denne prioriteringen som regjeringen gjør. Vi i De Grønne samarbeider gjerne med de lokale «regjeringspartiene» om å få opp denne saken som et prioritert politisk sak.

I Miljøpartiet De Grønne tok vi til orde for en utbygging av Metro til Fornebu, noe som vi begynte med høsten 2012. I De Grønnes alternative budsjett har vi som umiddelbart tiltak satt av 3 milliarder til vedlikehold og planlegging av skinnegående trafikk. Dette viser at vi følger de program og løfter som vi fortalte i valgkampen, en satsing på samferdsel istedenfor biltrafikk, noe som åpenbart regjeringen ikke er villig til å gjøre.