Fet MDG går i mot en utbygging av rv. 22 mellom Lillestrøm og Fet

Miljøpartiet De Grønne i Fet går sterkt i mot en utvidelse av rv. 22. Køen som i dag danner seg ved rundkjøringene i Lillestrøm i retning Fet, vil flytte seg til Hovinhøgda og Fetsundbrua.  Dette er svært uheldig for trafikkflyten i Fetsund, spesielt nærtrafikken mellom øst- og vestsiden av bygda, og trafikken opp fra sentrum. Vi i Fet MDG er redd dette gir en trafikksituasjon som er langt verre enn den vi har i dag.
Fet MDG vil ha en løsning på køproblematikken. De som forsker på trafikkavvikling er klare på at vi vil få lengre, ikke kortere køer i tiden fremover selv om vi utvider maksimalt. De sier også at bredere vei ikke vil føre til mindre kø, det vil føre til økt trafikk. Vi mener derfor at det må jobbes aktivt for andre og bedre løsninger. De er der, om man har vilje til å finne dem og sette dem ut i livet.

Fet Miljøpartiet De Grønne