Fotocredit:

Grønne muligheter

I 2013 lovet vi å sette klima, miljø og nødvendig omstilling på agendaen. Det har vi gjort! Nå har Norge forpliktet seg til å gjennomføre et grønt skifte,  men bare De Grønne fremmer politikken som skaper nødvendig forandring rask nok

2. mai, 2017

Vi har bare en klode

Vi har bare en sjanse til å skape et bærekraftig og rettferdig samfunn innenfor denne klodens tålerense. Vår politikk tar vare på naturen og matfatet, løfter Norge ut av olje-avhengigheten og inn i fornybarsamfunnet.

 

 

Livskvalitet

De Grønne jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, hvor vi heller fokuserer på bedre livskvalitet enn økt materielt forbruk. Vi vil skape en fremtid der mindre stress, forbruksjag og prestasjonsjag gir mer tid til et rikere og bedre liv.

 

 

Solidaritet

De Grønnes politikk baserer seg på solidaritet i tre dimensjoner; med andre mennesker, med fremtidige generasjoner og med dyr og natur.