Grønt gjennombrudd!

14. september, 2011

Årets valg var det beste i Miljøpartiet De Grønne´s historie, og har vist at Norge er klart for et grønt parti.  I Akershus kan vi glede oss over 3420 stemmer og 1,4 % oppslutning i fylket, 5 % og 2 mandater på Nesodden, 2,4 % og et mandat i Ås, 0,5 % i Skedsmo, 2 % i Fet, 1,2 % i Bærum, 0,9 % i Oppegård, 1,1 % i Ski og 0,9 % i Vestby. I Asker hvor vi stilte fellesliste med Askers Grønne Venner endte vi på 3,6 %. Stor fremgang over hele fylket, med andre ord!

Vår ferske kommunestyrerepresentant i Ås, Øystein Westerhagen, er så heldig at han har havnet på vippen, så nå kan vi se fremmover mot reell politisk innflytelse i Ås. På Nesodden doblet vi antall mandater fra ett til to; Claudia Behrens og Øyvind Solum, og vil dermed ha større innflytelse enn tidligere.

Vi har lagt et godt grunnlag for Stortingsvalget om to år, nå gjelder det å opprettholde det og bygge oss enda sterkere.