Hilsningstale fra Mette Sperre på Landsmøte

Mette_Sperre133X200

Velkomsthilsen.

 

Velkommen til Sandvika by, Bærum kommune og Akerhus fylke.

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Akerhus er veldig stolte av å kunne ønske alle gjester, delegater, observatører, frivillige, utstillere og presse hjertlig velkommen til dette landsmøtet i 2014, som arrangeres i fylket vårt.

Dette er første gang Miljøpartiet De Grønne avholder landsmøte som stortingsparti. Ikke bare det, vår stortingsrepresentant Rasmus Hansson er bosatt her i Bærum kommune, men innvalgt for Oslo. Vi er veldig glade for at han er en av oss!

 

Mange kjenner ikke Akershus som noe annet enn fylket de reiser igjennom når de besøker Oslo. Ja, vi ligger rund Oslo, i sør, øst, nord og her i vest og omkranser hovedstaden. Vi har alt storbyen er avhengig av: 6 jernbanelinjer, flytog, hovedflyplass, motorveier og monstermaster. Akershus har industri, forskningsparker, logistikk- og godsterminaler, kraftverk og sykehus. Vi skal bli flere innbyggere, kanskje for mange. For det går en grense for hvor mye som kan bygges ned, uten at det går på bekostning av de langsiktige behovene våre:

 

Vårt økologiske fotavtrykk er allerede for stort, utslippene av klimagasser må raskt ned. Akershus er landets største kornfylke, men matjorda vår er under sterkt press. Det er vi som omslutter Oslofjorden og må sikre rein sjø og biologisk mangfold til kommende generasjoner. Akershus har store vassdrag, elver og innsjøer som gir reint drikkevann og rekreasjonsperler for store befolkningsgrupper. Ikke minst deler vi forvaltningen av Oslo-Marka med fire andre fylker. 11 av våre 22 kommuner er markakommuner.

På grunn av den sentrale beliggenheten, har Akerhus blitt kjent som landsmøtefylke for flere politiske partier. Det er bare noen få uker siden et annet stortingsparti hadde ekstraordinært landsmøte her. Det gikk ikke ubemerket hen. Årsaken var sterk intern strid om valg av ny partiledelse. Miljøpartiet De Grønne skal også velge ny ledelse på dette landsmøtet. Vi i Akershus MDG ønsker også fokus på vårt ledervalg, men av helt andre grunner. Våre partiprinsipper bygger på tillit, åpenhet, inkludering, engasjement og mangfold. Vi ønsker at delegatene tar med seg alle disse prinsippene inn i landsmøtesalen og legger dem som grunnlag for diskusjoner og valg. Vi ønsker dere lykke til!

 

Medlemmer i Akerhus MDG har bidratt i planleggingen av dette landsmøtet. Vi håper arbeidsforholdende blir gode. Nå må vi sammen skape innholdet. Godt landsmøte 2014 til dere alle!

Hilsen Mette Sperre, fylkesleder