Hva skjer i Akershus

Det nye styret for Akershus MDG er godt igang med nye oppgaver. De første ukene med nytt styre går med til å få rett person på rett plass og sørge for at vi greier å utnytte alle de gode politikeremnene vi rår over. Nye spennende og kreative oppgaver er fordelt:
Øyvind Solum (Nesodden) er nestleder og vår representant i landsstyret. Han er også valgt som leder for en programkomite hvor Nikki Schei (Bærum), Malin Sanglert (Fet), Ingunn Bohmann (Ås) og Kim Andrè Wiik (GU) er med.
Arne Thodok Eriksen fortsetter som vår frivillige sekretær, mens Gry Løberg (Asker) er valgt som internsekretær. Hans Petter Sveen (Eidsvoll) fortsetter som kasserer.
Vi går videre med en egen ansvarlig for nettsider og facebooksider. Denne oppgaven har Eirik Gram Franck.
k (Hurdal) fått. Nytt av året er også egne organisasjonsansvarlige for hver region i fylket. Vi har nå så mange lokallag at dette arbeidet er fordelt på tre styremedlemmer: Ingar Sagedal Bie har Vestregionen, Linda Bystrøm har Follo og Hans Petter Sveen har ansvaret for Romerike.
Vi vektlegger samarbeidet med Grønn Ungdom i Akershus. De er representert i styret med Christine Bangum (Bærum) og Helene Flakke (Ås) som personlig vara.
Skoleringsarbeidet vil prege 2014-året. Skoleringsansvarlig er Hans Petter Sveen, med gode medhjelpere i Ingar Sagedal Bie og Eirik Gram Franck.
Dette ble mange navn og delegerte oppgaver på en gang. Men vi er i ferd med å bli en stor organisasjon og vi må rydde plass til å ta imot ennå flere i året som kommer!
Hilsen Mette Sperre, leder A-MDG 

Mette Sperre,leder i Akershus MDG
Mette Sperre,leder i Akershus MDG