Hvem er klimaversting?

Fotografert av twicepix. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

I Aftenposten innsikt 19.5.09 drøfter Ole Mathismoen og klimaforsker fra Cicero Glen Peters om det rettferdig at Norge bare er ansvarlig for det vi slipper ut av klimagasser hjemme?
Nei mener Glen Peters. Han henviser til vårt forbruksmønster med produkter som er merket: «Made in China».
I en lang og god artikkel drøftes om det vil bli lettere å få med, særlig u-land om vi er villige til å justere rådende tenkning om hvem som er ansvarlige – «made in CHina» Kina eller de som kjøper og importerer – dvs – oss.

En svært stor del av Kinas økte CO2 utslipp skyldes at landet produserer varer som forbrukes i Europa og USA – ofte av vestlig eide selskaper som har flyttet fabrikkenene sine til lavkostlandet Kina.
Overskuddet returneres til Europeiske og USA`s velstående eiere – Kina sitter igjen med en skyld for økt klimautslipp som er «etter gjeldende regnemåte» verdens klimaversting.

Ære til Ole Mathismoen og Glen Peters for dette innspillet, måtte det bli heftig debatert.

I Norge må vi ha en regjering som har sitt fokus på hvordan økonomien, globaliseringen av økonomien, skal gjøres bærekraftig. Det er ikke den rådende tenkning som ikke tar inn over seg at mye av nøkkelen til klimautfordringene ligger i hvilken lov som gjeldende regjering tillater disse selskaper å operere under.

Her mangles det både evne og ikke minst vilje, til å bryte nåværende destruktive mønster.

MDG vil rette på dette dersom vi kommer inn i stortinget, vi vil stresse ved enhver anledning spørsmålet: Er vår aktivitet bærekraftig?

Vi har heldigvis mange forskere innen akademia med oss.

Steinar Høiback
1. kandidat stortingslista for Akershus MDG