Industriell matvareproduksjon – en helserisiko?

Mediebildet preges av pandemifrykt, ecoli utbrudd, matforgiftninger som bør knyttes og drøftes i forhold til hvordan verden, særlig den vestlige, har organisert sin matvareproduksjon

Matvareproduksjonen drives i dag på en måte som ikke er bærekraftig, med kortsiktighet knyttet til stadig økende krav om økt lønnsomhet og større utbytte til de samme kortsiktige aksjonærinteresser.

Stadig økende krav til større effektivitet og økt eierprofitt medfører at de ansatte i matvareproduksjonene verden over underlegges effektivitetskrav som kan gå ut over vår helse.

Mangelfull kontroll med denne utviklingen og ansvar for dette må knyttes til de enkeltes regjeringers uvilje til å styre selskapene gjennom blant annet selskapslovgivningen inn i retning av bærekraftprinsippet. Videre er regjeringene, den norske intet unntak, utsatt for sterke lobbyister som gjør det de kan for å påvike mindre statlig kontroll, mer frihet, under tesen at de enkelte bedrifter selv viser et stort ansvar for miljø, bærekraftighet, sosialt ansvar.

Matvareindustrien, nasjonalt og globalt, preges av produksjonsteorier som ikke skiller seg fra andre produksjoner, som eksempel produksjon av trehjulssykler. Desto flere enheter den enkelte kan produsere i løpet av en time, desto større profittpotensial for eiere, desto lavere lønnskostnader desto bedre for aksjonærene, den kortsiktige, gale, men vanlige tenkning.

Respekten for dyr og dyrs naturlige behov som levende individer går tapt i jaget på økt profitt.

Hva gjør denne tankegangen med vår helse – vi som sitter på topp i næringskjeden og som spiser dyr?

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har lenge advart mot en slik uverdig behandling av dyr, for dyrenes skyld men også for hva dette påføres oss av mulige helseskader når vi til slutt spiser dyrene da vi sitter på toppen av næringskjeden.

Borgere i Norge.

Vi må våkne opp og sette våre politikere under press, for kommende generasjoners skyld, les hva den internasjonale bevegelse AVAAZ med sine mer enn 3 millioner medlemmer skriver om svineinfluensaen på nettstedet: http://www.avaaz.org/en/swine_flu_pandemic/ der de setter søkelyset på den globale matvareindustrien og dens manglende bevissthet – Norge er nok intet unntak.

Steinar Høiback

1. kandidat på stortingslisten til MDG Akershus