Valgkampinnspurt i Akershus

Valgkampen i Akershus går for fullt. Denne uken har tillitsvalgte og frivillige vært godt representert i hele fylket, hatt stands og snakket med velgerne. De Grønne er godt synlige. Partiet, via Grønn Ungdom, har også besøkt en rekke videregående skoler, i forbindelse med de planlagte skolevalgene. Det knytter seg stor spenning til skolevalgene, som gjennomføres før selve stortingsvalget, og vi tror at vårt parti vil oppnå gode resultat, takket være en iherdig innsats fra Grønn Ungdom og Grønne Studenter.

I Akershus er vi nå godt synlig i media, både i Follo, Asker/Bærum og på Romerike.MDG i Lillestrøm

På meningsmålingene gjør vi det stadig bedre, og siste måling i Akershus gir oss 4.8% og representasjon på Stortinget. I Oslo har de vært flere målinger der partiet nærmer seg 10 prosent.

På Nesodden var det søndag 25.august Grønn Festival. Dette er blitt en årlig gjenganger, og har også begynt å spre seg til andre deler av landet. På Ås skal de ha tilsvarende, og den begynner fredagen den 30.august.

Nå gjenstår det kun 2 uker av valgkampen, og dette er valgkampens viktigste uker. Nå mobiliserer de store partiene for fullt. Vi må derfor også holde dampen oppe, og til det trenger vi flere frivillige. Vi trenger frivillige til å gå og dele ut flyers med oss, legge flyers i postkasser, skrive leserinnlegg m.m. Ta kontakt på akershus@mdg.no hvis du kan bidra.