Fotocredit:

Innstillingen til stortingslista er klar

Vi kan nå presentere nominasjonskomiteens innstilling til stortingslista for 2017. Husk at det er medlemmene som velger den endelige lista, på nominasjonsmøtet 12. november. Ønsker du å være delegat på dette møtet? Ta kontakt med ditt lokallag.

1. oktober, 2016

Nominasjonskomiteens arbeid

Nominasjonskomitéen ble valgt av Årsmøtet 2016 i Miljøpartiet De Grønne i Akershus, og består av:

Kristin Eriksen fra Nesodden (leder), Gabriel Kielland fra Fet (medlem), Kim Zimmer fra Bærum (medlem), Pål Ivar Brekke fra Nes (vara) og Cecilie Rolseth fra Asker (vara). Komitéen representerer bredde både i perspektiver, geografi og erfaringer i partiet.

Komitéen har ansvar for å innstille på en liste med kandidater, basert på innspill fra partiets medlemmer og lokallag, som nominasjonsmøtet den 12. november skal ta stilling til.

Komitéens arbeid begynte i mars 2016 og har fulgt nominasjonskomitéens retningslinjer, basert blant annet på Miljøpartiet De Grønne i Akershus vedtekter, Miljøpartiet De Grønnes nasjonale vedtekter og retningslinjer, samt valgloven. Alle i nominasjonskomitéen har signert taushetserklæring.

Det ble tidlig utarbeidet kriterier for å vurderere kandidater som ønsket å stå på stortingslisten. Kandidatene har blitt vurdert etter disse kriteriene:

– har politisk engasjement og teft

– har evne og vilje til å skape politisk gjennomslag

– har kunnskap og erfaring som vil styrke det grønne prosjektet

– ønsker og evner å være en aktiv formidler av De Grønnes politikk i den offentlige debatten

– ønsker å delta i skoleringsarbeid i partiet

– vil gjøre en aktiv og synlig innsats i valgkampen

– evne og vilje til å skape positiv oppmerksomhet om partiet og vår politikk

For kandidater til den øverste delen av listen er det lagt særlig vekt på gode samarbeidsevner, lagforståelse og evne til å motivere andre, evne til å sette seg inn i store og komplekse saker, samt til å utvikle og formulere politiske forslag på vegne av partiet.

Kandidatene må kunne stille seg bak partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk. Alle kandidater skal være medlemmer av Miljøpartiet De Grønne når nominasjonsmøtet avholdes. Nominasjonskomitéen står fritt til å vurdere kandidatene så lenge de er valgbare etter valgloven.

Kandidatene er innstilt i en helhet, hvor kandidatene har kvaliteter som utfyller hverandre og ivaretar viktig kompetanse, kvaliteter og verdier på en god måte. Vi har lagt vekt på at listeforslaget skal balanseres mht politisk profil, alder, kjønn, geografi, erfaring, etnisk bakgrunn, synlighet og kontaktflate på en slik måte at treffer hele vårt velgergrunnlag og skaper motivasjon i størst mulig del av organisasjonen.

 • I løpet av prosessen har vi • Kontaktet over 60 kandidater
 • Gjennomført over 50  intervjuer
 • Gjennomført 10 fellesmøter
 • Hatt ukentlig kontakt på telefon og e-post
 • Koordinert vårt arbeid med nominasjonskomiteene i andre fylker

Komiteen avsluttet arbeidet med innstillingen 30.09.16
Komitéen har selvfølgelig ikke vært enige hele tiden, men er stolte av at vi har beholdt en god tone helt frem til målstreken. Vi har lykkes med å skape en god prosess med åpen dialog, takhøyde, respekt og åpenhet for hverandres perspektiver. Komitéen har vært opptatt av å gjennomføre ryddige prosesser. Komitéen er enstemmig og samlet om innstillingen.

 1. Her er vår innstilling: 1. Rasmus Johan Michael Hansson (1954) Bærum
 2. Kristin Antun (1980) Nannestad
 3. Øyvind Solum (1965) Nesodden
 4. Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (1973) Oppegård
 5. Rauand Ismail (1999) Skedsmo
 6. Anne Hilde Røsvik (1969) Asker
 7. Anders Nikki Schei (1962) Bærum
 8. Eline Stangeland (1977) Sørum
 9. Ernst-Modest Herdieckerhoff (1964) Lørenskog
 10. Sara Marie Blichner (1989) Ås/Oslo
 11. Eirik Ballestad (1965) Ullensaker
 12. Gry Løberg (1968)
 13. Hans Martin Enger (1981)
 14. Mette Sperre (1952)
 15. Lars Vatnaland (1978) Rælingen
 16. Signe Bakke Johannesen (1992) Bærum
 17. Erlend Johansen (1969) Bærum
 18. Ingunn Bohmann (1975) Ås
 19. Per Christian Rålm (1972) Oppegård
 20. Matilde Marie Riveros Laumb (1996) Nesodden
 21. Yngvil Samuelsberg Thomassen (1980) Nes
 22. Maj Britt Andersen (1956) Asker
 23. Bente Marie Bakke (1942) Vestby

Innstilling med begrunnelse:

1. Rasmus Johan Michael Hansson (1954) Bærum
Rasmus er Cand. real i biologi fra NTNU, har en grad. dip i internasjonal politikk og en grad. cert i business admin. fra LaTrobe University, Australia. Han var generalsekretær i WWF Norge fra 2000-2012, og har tidligere vært direktør for miljøforvaltning ved Norsk Polarinstitutt og for NORADs miljøvernprogram. Han har også vært daglig leder på det nye Toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn. I dag er han stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Nominasjonskomitéen mener det er svært gode muligheter for et mandat på Stortinget fra Akershus og vi mener Hansson bør få muligheten til å fortsette det viktige arbeidet han startet på som De Grønnes aller første representant på Stortinget.

2. Kristin Antun (1980) Nannestad
Fylkestingsrepresentant i Akershus og kommunestyrerepresentant i Nannestad. Antun har verv i Miljøpartiet De Grønnes lokalstyre i Nannestad, fylkesstyret i Akershus, sentralstyret og styret til Grønt Kvinnenettverk. Antun har en mastergrad i freds- og konfliktstudier fra UiO og arbeidserfaring fra bl.a Nobelsenteret og mottak av innvandrere og asylsøkere i Nannestad. Antun beskriver seg selv som en småbarnsmor som mener verden må reddes nå og vil bidra der hun kan. Antun har overbevist nominasjonskomitéen med sin faglige styrke på integrering og asylpolitikk, høye effektivitet, god selvinnsikt og imponerende arbeidskapasitet. Vi er trygge på at hun vil gi et svært viktig bidrag i de De Grønnes valgkamp i Akershus.

3. Øyvind Solum (1965) Nesodden
Solum er utdannet sosialantropolog, fylkesleder i Miljøpartiet De Grønne i Akershus, gruppeleder på fylkestinget, foruten medlem i Fylkesutvalget, Hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rovviltnemda for Oslo, Akershus og Østfold. Solum er lokallagsleder for De Grønne på Nesodden, ansvarlig for Grønn Festival på Nesodden, nestleder i Plan- og teknikkutvalget, og gruppeleder i kommunestyret. Solum har omfattende erfaring med grønn politikk på lokalt og fylkesnivå og har i tillegg en spesiell interesse for internasjonale forhold og et helhetlig politisk og menneskelig perspektiv. Nominasjonskomitéen mener disse egenskapene vil være viktige bidrag i valgkampen 2017.

4. Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (1973) Oppegård
Ratkje er en internasjonal komponist og musiker, aktivist, skribent med mer. Blant annet driver hun aksjonsgruppa ’Stopp oljesponsing av norsk kulturliv’. Ratkje vil vise hvilke konsekvenser fossilindustriens reklamekampanjer har for kulturen og miljøet. Identiteten vår ligger i kulturen, derfor må den forsvares. Kunstens frihet er viktig. Kvinners posisjon i enkelte skapende yrker må styrkes og synliggjøres. Ratkje har imponert nominasjonskomiteen med sitt engasjement for kultur og miljø og hennes formidlingsevner, og vil utfylle de andre kandidatene på listen på en god måte.

5. Rauand Ismail (1999) Skedsmo
Ismail er elev på videregående skole. Han har kurdisk bakgrunn og stor politisk innsikt og forståelse. Han er talsperson i Akershus Grønn Ungdom og har et glødende engasjement for grønn politikk og Miljøpartiet De Grønne, og har påtatt seg diverse verv og roller i partiet. Ismails kjernesaker er kultur- og klimapolitikk og mener vi skal vinne valget i 2017 ved å vise velgere hvordan en omstilling fra økt materielt forbruk, til kulturell stimulans er til fordel for alle. Ismail er De Grønne i Akershus sin ungdomskandidat.

6. Anne Hilde Røsvik (1969) Asker
Røsvik er utdannet biolog med Cand. Scient i fysiologi. Spesialisering innen arktisk biologi og nevrofysiologi. Hun har lang erfaring fra næringslivet og er i dag seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet.

Røsvik har ledet Miljøpartiet De Grønne i Asker siden 2010. Hun er representant i kommunestyre og bygningsrådet og jobber spesielt med naturvern og biologisk mangfold. Røsviks hjertesaker er etisk handel, økt livskvalitet – spesielt hos eldre, natur og dyr. Anne Hilde har et bredt kontaktnett innenfor sine fokusområder og vil nå ut til viktige velgergrupper med stor troverdighet.

7. Anders Nikki Schei (1962) Bærum
Utdannet økonom. Lang erfaring fra næringslivet nasjonalt og internasjonalt som leder og rådgiver med fokus på kommunikasjon, strategi, merkevarebygging, salg og markedsføring.. Fylkestingsrepresentant i Akershus. Gruppeleder for MDG i Bærum kommunestyre, og medlem av bl.a formannskap og hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur. Lang erfaring med politisk arbeid i og utenfor MDG med en rekke verv i fylkesstyre, sentralstyre, Grønt Kvinnenettverk og annet. Brenner intenst for hele det grønne prosjektet og har spesielt engasjert seg i kultur, idrett, boligpolitikk og samferdsel. Har erfaring med å representere partiet i media og vil være en viktig ressurs i valgkampen.

8. Eline Stangeland (1977) Sørum
Gift, 3 barn og bosatt ved Sørumsand. Cand.Polit. i Sosialantropologi. Stangeland er okallagsleder og kommunestyrerepresentant i Sørum samt styremedlem i Akershus MDG. Kjernesaker: Reduksjon av klimagassutslipp, vern av matjord og biologisk mangfold, forbruksbrems og familiepolitikk. Hovedinteresse: Friluftsliv. Eline er en ivrig skribent i lokale medier og vil nå ut til potensielle velgere med stor integritet og troverdighet.

9. Ernst-Modest Herdieckerhoff (1964) Lørenskog
Utdannet teolog og har arbeidet i mange år som prest. Varaordfører i Lørenskog. En av to talspersoner i Lørenskog MDG. Grunninteresser omfatter fred, rettferdighet og bevaring av skaperverket. Interesserer seg også for historie, politikk, musikk, kultur, religionsdialog og geografi. Han er opptatt av de store linjene, men samtidig pragmatisk og prøver å finne gode kompromisser. En lojal lagspiller med god arbeidskapasitet og gode retoriske evner. Ernst-Modest har et omfattende kontaktnett i lokalmiljøet og blir lyttet til både som prest og politiker

10. Sara Marie Blichner (1989) Ås/Oslo
Medlem i partiet siden 2012. Har sittet i Arbeidsutvalget til Grønn Ungdom, vært vara til sentralstyret i MDG og sittet som medlem i Grønt kvinnenettverk. Har utdanning i matematikk, filosofi og meteorologi og er igang med en doktorgrad i meteorologi/klimavitenskap. Hennes hjertesaker er klima og likestilling. Sara er kunnskapsrik, energisk, utadvendt og engasjerende og effektiv i dialog med meningsfeller og potensielle velgere.

11. Eirik Ballestad (1965) Ullensaker
Utdannet ingeniør og jobber i eiendomsbransjen. Lokallagsleder i Ullensaker MDG. Sitter i kommunestyret, hovedutvalg for Teknisk, Idrett og kultur, Vilnemda og Fjellstyret for Miljøpartiet De Grønne i Ullensaker.

12. Gry Løberg (1968)
Agronom, markedsfører, gründer og etolog med interesse for landbruk, arealbruk og dyrehold. Landbruksjef i Lier, Røyken og Hurum. Styremedlem i Asker MDG og vara til kommunestyre i Asker.

13. Hans Martin Enger (1981)
Trebarnsfar, bibliotekar og politiker i kommunestyret og Levekårsutvalget i Oppegård kommune. Opptatt av at medmenneskelighet, rettferdig fordeling og livskvalitet må bygges på et bærekraftig forbruk, og jobber for dette i både politikk og jobbsammenheng.

14. Mette Sperre (1952)
Allsidig bakgrunn som blant annet lærer, revisor, næringsdrivene og daglig leder, og de siste årene som tannhelsesekretær. Aktivt medlem i Naturvernforbundet i mange år. Kommunestyrerepresentant i Fet. Lokallagsleder i Fet MDG og tidligere fylkeslagsleder i Akershus.

15. Lars Vatnaland (1977) Rælingen
Journalist og økonom. Erfaring som kommunikasjonsrådgiver og som seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet og rådgiver i Olje- og energidepartementet. Aktiv i Søndre Nordstrand MDG før han flyttet til Rælingen og fortsatte engasjementet der.

16. Signe Bakke Johannesen (1992) Bærum
Student. Avslutter et studium i geopolitikk med en masteroppgave i Dublin. Aktiv i Grønne Studenter. Kommunestyrerepresentant i Bærum, med plass i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. Hennes hjertesaker er bærekraftig landbruk (mindre lidelse, mer grønnsaker) og smart arealplanlegging.

17. Erlend Johansen (1969) Bærum
Sivilingeniør og familiefar med tre barn. Bred yrkeserfaring fra privat og offentlig næringsliv. Mener suksess for et grønt skifte krever fokusendring; fra begrensninger i livsførsel til alle positive muligheter for smartere og grønne løsninger som bidrar til høyere livskvalitet. Spesielt opptatt av grønn økonomi, ressursutnyttelse og fornybar energi.

18. Ingunn Bohmann (1975) Ås
Bor i Ås, og jobber på Universitetet der. Er utdannet gartner, og har studert skogøkologi. Hovedmotivasjon for å jobbe med politikk er at naturen og artene, som er vårt eget livsgrunnlag, må bevares for framtiden! Mener vi må jobbe for redusert forbruk, og økt livskvalitet. Medlem av kommunestyret i Ås, lokallagsleder i Ås MDG og medlem av fylkesstyret i Akershus.

19. Per Christian Rålm (1972) Oppegård
Tidligere daglig leder i OIKOS og har jobbet med matpolitikk og næringspolitikk. Har vært sekretariatsleder for stortingsgruppa, medlem i valgkampsutvalget 2015, lokalpolitiker i Oppegård og nestleder i programkomiteen.

20. Matilde Marie Riveros Laumb (1996) Nesodden
Riveros Laumb er økonomiansvarlig i Akershus Grønn Ungdom og medlem i valgkomitéen til Grønn Ungdom. Hun planlegger å studere utviklingsstudier eller kulturhistorie i 2017.

21. Yngvil Samuelsberg Thomassen (1980) Nes
Thomassen er utdannet og jobber som gartner med fokus på permakultur og bærekraftig dyrking. Hun er opptatt av bevaring av vårt felles livsgrunnlag, matjord og biologisk mangfold. Thomassen har vært styremedlem i Nes MDG siden 2014 og er vara til kommunestyret.

22. Maj Britt Andersen (1956) Asker
Den folke- og barnekjære artisten har tidligere sittet én periode i Asker kommunestyre for Askers Grønne Venner og har kulturpolitikk samt bevaring av matjord som noen av hennes hjertesaker. Maj Britt Andersen er en dyktig og effektiv formidler av grønn politikk både i eget nærområde og i resten av fylket.

23. Bente Marie Bakke (1942) Vestby
Bakke er tidligere stortingsrepresentant for Høyre (1981-89) i denne perioden var hun også Høyres miljøpolitiske talskvinne. Bakke meldte i 2011 overgang til De Grønne og har siden vært aktiv på alle nivåer i partiet. Hun leder lokallaget og sitter i kommunestyret og formannskapet i Vestby. Hun har vært medlem av programkomiteen, sentralstyret, fylkesstyret og ledet nominasjonskomiteen foran fylkestingsvalget i 2015. Hun er tidligere styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon og forbundsleder i Stoffskifteforbundet. Bakke er utdannet journalist og har gjennomført Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs.