Ja til grønnere kantine

Fotocredit: Rauand Ismail

Akershus Grønn Ungdom fikk på fylkeslagets årsmøte gjennomslag for sin resolusjon om grønnere kantiner i fylket. MDG vil innføre tiltak i offentlige skolekantiner i Akershus for å bevisstgjøre ungdommen og tilrettelegge for en sunnere livsstil og kutt i klimagassutslipp.

13. mars, 2018

Styret i Akershus Grønn Ungdom fremmet resolusjonen om sunnere kantiner fordi de mener det er viktig at ungdom opplyses om konsekvensene av kjøttforbruk og plast. De mener også det viktig å få fram er at det utover å være miljøtiltak også i aller høyeste grad er et helsetiltak.

«Nedgang i forbruk av kjøtt og bruk av ikke-nedbrytbar plast er en stor fordel for både miljøet og folkehelsa. Skolene bør tilrettelegge for en sunnere livsstil for elevene og prinsipielt ikke selge noe som kan bidra til dårlig folkehelse og høyere klimagassutslipp».

Det fikk de gjennomslag for, og Akershus MDG vil derfor jobbe for:

  • Å innføre forbud mot distribusjon av ikke-nedbrytbar plastservise i alle offentlige skoler i Akershus.
  • At alle offentlige skolekantiner i Akershus skal fremme et vegansk og vegetarisk kosthold.
  • At alle offentlige skolekantiner i Akershus skal tilby næringsgivende og sunne mattilbud.

Bakgrunnen for disse tiltakene er mange: 

En stor del av dagens ungdommer har et kosthold der kjøtt utgjør hovedingrediensen i alle dagens tre måltider. Forskningsrapporter opplyser at kjøttrike kosthold gir høyere risiko for alvorlige livsstilssykdommer, som fedme, hjerte- og karsykdommer, type-2 diabetes og kreft. De samme rapportene henviser til at vegetariske kosthold vil være et sunnere alternativ siden risikoen for å utvikle alvorlige livsstilssykdommer vil synke med høye prosenttall. Et vegetarisk kosthold vil blant annet senke risikoen for type-2 diabetes med 42%Et godt sammensatt vegetarkost gir oss alle nødvendige næringsstoffer.

Samtidig er lavere kjøttforbruk gunstig for miljøet. Rapporten “Tackling Climate Change through Livestock” viser at 14,5 prosent av de globale menneskeskapte klimagassutslippene skyldes husdyrhold. En redusering av etterspørselen på kjøtt vil senke produksjonen og medvirke til kutt i klimagassutslipp.

Plastforurensning i havene fra de seneste årene er et enormt miljøproblem. Dersom vi fortsetter som i dag, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Over 100.000.000 tonn plast flyter rundt i havet og ligger på havbunnen. Det tar flere tiår før plast blir brutt ned, og da kun til mikroplast.

Plastavfallet kan bli en enorm helsetrussel for mennesker: selv i norsk torsk er det rapportert mikroplast, som igjen havner på middagsbordene våre.

I størstedelene av offentlige skolekantiner i Akershus er plastservise til fri rådighet. Dette er på bekostning av folkehelsa og det biologiske mangfoldet. 

«Siden skolen er en arena som lærer ungdommer om bærekraftig fremtid, behovet for en sunn livsstil og klimaproblematikken, bør denne ikke legge til rette for salg av kjøtt og usunne måltider. Samtidig er lavere kjøttforbruk gunstig for miljøet. Plastavfallet er allerede et enormt miljøproblem, og kan bli en stor helsetrussel for mennesker»

 

Styret i Akershus Grønn Ungdom (foto: Rauand Ismail)

Referanser:

Helsedirektoratet. (2015, 12.02). Næringsrik vegetarkost. Helsenorge. Hentet fra https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost

Christensen, B. (2015, 02.01.). Vegetarmat er bra for helsen og best for klimaet. Forskning.no. Hentet fra https://forskning.no/mat-og-helse-klima/2014/12/vegetarmat-er-bra-helsen-og-best-klimaet

Lindal, H. (2016, 01.02). Sju myter om kjøtt . Framtiden i våre hender. Hentet fra https://www.framtiden.no/myteknusing/sju-myter-om-kjott.html

Røssaak, K.. (2016, 13.09). En sunn planet er avhengig av et sunt hav! . FN-sambandet. Hentet fra https://www.fn.no/Nyheter/En-sunn-planet-er-avhengig-av-et-sunt-hav

Naturnvernforbundet. Plast hører fortiden til . Hentet fra https://naturvernforbundet.no/plast/category3932.html

FAO fiat panis. (2013). Tackling Climate Change Through Livestock . Hentet fra http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf