MDG med lokallag i alle kommuner i Akershus

A-H MDG 4 Foto
Det siste lokallaget i Aurskog Høland er stiftet.

– Nå er stammen av lokallag i Miljøpartiet De Grønne på plass i Akershus. Nå skal politiske ”blomster og blader” få vokse fram.

Fra to lokallag i 2009 har MDG nå lokallag i alle de 22 kommunene i fylket. Etter nyttår har partiet fått åtte nye lokallag, hvorav sju på Romerike og ett i Follo. Det er den sterke medlemsveksten de siste årene som har gjort dette mulig.

-Vi har tradisjonelt hatt størst oppslutning i mer urbane strøk av Akershus som Nesodden, Asker og Bærum. Men nå opplever vi at interessen for grønn politikk kommer for fullt i hele fylket. Det blir spennende å starte lokalvalgkampen i 2015 med så mange nyetableringer.

Lørdag 28. juni ble Aurskog-Høland MDG stiftet. Dette var den siste kommunen i Akershus som manglet lokallag av MDG.

 

Mette Sperre

Fylkesleder,  Akershus MDG

Mette_Sperre133X200